Kwaliteitszorg en cijfers van de master in de geneeskunde

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2017 vond dit plaats voor de opleiding geneeskunde.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. 

Op 8 en 9 december 2020 bezocht het peerreviewteam de bachelor en master in de geneeskunde en besliste unaniem het vertrouwen in de opleidingen te bevestigen.


De opleiding wordt gewaardeerd voor haar actieve opleidingsteam en het doordachte curriculum. Naast het curriculum zitten ook de leerresultaten goed in elkaar. Ze zijn ver uitgewerkt, afgestemd op de verschillende rollen die de basisarts onder de knie moet krijgen. De klinische doelstellingen krijgen daarenboven ook vertaling in de sterk gewaardeerde U-ASK-ME-lijst. De opleiding zet ook vanaf de start van het opleidingsprogramma al in op vaardigheden en praktijk, bijvoorbeeld met soorten stages. De competentie-ontwikkeling van de studenten kan nog sterker gemonitord worden, bijvoorbeeld door een (digitaal) portfolio te onderzoeken en de leerdoelenmappen te versterken. 

Feedback blijft een belangrijk aandachtspunt voor de opleiding: de opleiding zet in op tutorgroepen om feedback te faciliteren en op het professionalisering van alle docenten. De diversiteit van evaluatievormen kan nog sterker, om studenten zo ook verschillende vaardigheden aan te leren. De opleiding bekijkt dan ook of mondelinge of blended evaluatievormen meer plek kunnen krijgen in de opleiding.

De afgelopen tijd heeft de opleiding sterk ingezet op e-learning. Daarenboven slaagt de opleiding er in om onderwijs te geven in kleine groepen, wat ook zorgt voor snelle feedback. Het laagdrempelige contact tussen studenten, docenten en opleidingsteam wordt dan ook als een sterkte aangestipt. De mening van studenten wordt ook nadrukkelijk ter harte genomen door de opleidingsverantwoordelijken en de studentenvertegenwoordiging is krachtig georganiseerd, toch kan er nog gewerkt worden aan de veiligheid van de ombudswerking voor de studenten.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.