Stage

Stage publieksgeschiedenis

De stage geeft je de kans om in de cultureel-erfgoedsector een eerste beroepservaring op te doen. In een archief, museum, bibliotheek, erfgoedcel, cultuurcentrum… werk je mee aan een project rond de (historisch georiënteerde) publiekswerking van deze organisaties. Daarnaast proef je van het dagelijkse reilen en zeilen binnen de professionele omgeving waar je aan de slag bent.

Aan het begin van het eerste semester vertellen een viertal inspirerende gastsprekers over hun ervaringen met publiekswerking. Dan volgt de eigenlijke stage: je maakt een keuze uit een lijst met mogelijke stage-instellingen en hun projecten. Zodra die zijn toegewezen, kan je aan de slag onder begeleiding van een medewerker van de organisatie. De stage omvat 120 werkuren en kan in het eerste en/of het tweede semester plaatsvinden.

Aan het eind van je stage schrijf je een verslag over je ervaringen, beschrijf je het product of de activiteit waaraan je meewerkte en geef je een kritisch commentaar bij de wijze waarop de stage-instelling omgaat met geschiedenis voor een breed publiek.


Masterstudent cureert tentoonstelling voor Universiteitsbibliotheek

Voor haar masterstage verdiepte Julie Hardy, student geschiedenis, zich in de collecties van de Universiteitsbibliotheek en de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap. Ze stelde voor Erfgoeddag 2020 een tentoonstelling samen uit een breed scala aan boeken, handschriften en prenten die van ver of dichtbij iets met de nacht te maken hebben.

Scriptieonderzoek naar Dirk Martens als nationaal erfgoed

Julie: "Ik schrijf mijn masterscriptie onder begeleiding van professor Pierre Deslaerdt over hoe in de lange negentiende eeuw België de drukken van Dirk Martens toe-eigende als nationaal geschreven erfgoed. Ik onderzoek de strategieën van Belgische bibliofielen bij het verzamelen van zijn drukken en hoe ze hiermee de nation-building van de Belgische staat hebben beïnvloed.

Zoals het onderwerp van mijn scriptie aantoont, ben ik zeer geïnteresseerd in en gefascineerd door oude drukken. Een passie die zeker goed van pas kwam in dit stageproject!"

Covid-19 gooit roet in het eten

"Zelf ben ik een fervent bezoeker van tentoonstellingen en wou ik altijd al meer weten over hoe die achter de schermen vorm kregen. Dus toen Maartje De Wilde, de conservator van de Bijzondere Collecties, voorstelde om mee te werken aan de expo voor Erfgoeddag 2020 rond het thema 'De nacht' was ik meteen enthousiast.

Door de maatregelen tegen covid-19 is de fysieke tentoonstelling uitgesteld tot april 2021. Toch blijft het een enorm leerrijke ervaring die ik zeker niet snel zal vergeten! Bovendien heb ik vaardigheden aangeleerd die onder andere goed van pas komen bij het schrijven van de masterscriptie."