Geschiedenis studeren, iets voor jou?

Je sterke punten als student geschiedenis

Als je voor de opleiding geschiedenis kiest, heb je een brede interesse voor mens en maatschappij vroeger en nu, maar je bent ook geboeid door sociaal-wetenschappelijke en filosofische thema’s.

Je staat te popelen om zelf historisch onderzoek te verrichten: je wil je onderdompelen in de historische methode, je duikt met plezier bibliotheken en archieven in, en je leest en schrijft graag.

Historisch onderzoek is precisiewerk. Je hebt geduld en zin voor detail om bronnen nauwkeurig te analyseren.

Van groot belang zijn ook:

  • een kritische houding om onderzoeksvragen creatief en doortastend te bedenken en te beantwoorden
  • goed inzicht in de complexiteit van de menselijke samenleving
  • de capaciteit om vlot te redeneren

Nederlandse taalvaardigheid is belangrijk, maar ook een goede (passieve) kennis van Frans en Engels is noodzakelijk om buitenlandse historische teksten vlot te kunnen lezen en analyseren.

Tijdens je opleiding geschiedenis word je omringd door professoren die vol passie vertellen over hun onderzoek en expertise. Daarnaast verruimen meeslepende gastsprekers je blik op het verleden.

Geschiedenis studeren aan de Universiteit Antwerpen doe je echter niet alleen in de aula: op studietrip, in binnen- en buitenland, beleef en onderzoek je zelf de gevolgen van historische gebeurtenissen.

Voor de ideale mix van studiehulp en het studentenleven zit je bij Klio goed, de studentenvereniging van het Departement Geschiedenis.