Jobmogelijkheden

Uit cijfers van VDAB blijkt dat in 2019 bijna 98% van wie geschiedenis heeft gestudeerd binnen één jaar aan het werk is. Dat aantal is de voorbije vijf jaar telkens toegenomen.

Aantal werkzoekenden onder schoolverlaters geschiedenis:

Wat voor werk kan je doen met een diploma geschiedenis?

Als master in de geschiedenis heb je kritisch en analytisch leren denken, wat in vele sectoren een troef is. De brede kennis die je hebt opgebouwd, zorgt ervoor dat je beleidsondersteunend, beleidsbepalend en leidinggevend werk in de overheidssector kan uitvoeren, bv. in het kader van monumentenzorg en erfgoed. Maar ook de diplomatie, het parlement en ministeriële kabinetten behoren tot de mogelijkheden.

Je kan leidinggevende functies bekleden in privébedrijven die zich bv. specialiseren in communicatie- en cultuuroverdracht. Je kan bij wetenschappelijke, journalistieke en socioculturele instellingen aan de slag gaan. Misschien is er een job voor je weggelegd in musea, cultuurhuizen, archieven en bibliotheken. Ook het uitgeverijbedrijf is een optie.

Met een master in de geschiedenis kan je kiezen voor een academische carrière en wetenschappelijk werk en historisch onderzoek verrichten. Zo kan je een belangrijke inhoudelijke en kritisch-reflectieve bijdrage leveren aan het internationale maatschappelijke, historische en socioculturele debat.

Wil je je inzichten in het verleden en heden graag delen? Dan is lesgeven in het secundair en hoger onderwijs zeker een te overwegen mogelijkheid.