Jobmogelijkheden

Met een diploma geschiedenis doe je het goed op de arbeidsmarkt: uit cijfers van VDAB blijkt dat in 2022 bijna 90,3% van wie geschiedenis heeft gestudeerd binnen één jaar aan het werk is. 

In welke sectoren kom je terecht?

Als master in de geschiedenis heb je kritisch en analytisch leren denken, wat in vele sectoren een troef is. De brede kennis die je hebt opgebouwd, zorgt ervoor dat je beleidsondersteunend, beleidsbepalend en leidinggevend werk in de overheidssector kan uitvoeren, bv. in het kader van monumentenzorg en erfgoed. Maar ook de diplomatie, het parlement en ministeriële kabinetten behoren tot de mogelijkheden.

Je kan leidinggevende functies bekleden in privébedrijven die zich bv. specialiseren in communicatie- en cultuuroverdracht. Je kan bij wetenschappelijke, journalistieke en socioculturele instellingen aan de slag gaan. Misschien is er een job voor je weggelegd in musea, cultuurhuizen, archieven en bibliotheken. Ook het uitgeverijbedrijf is een optie.

Met een master in de geschiedenis kan je kiezen voor een academische carrière en wetenschappelijk werk en historisch onderzoek verrichten. Zo kan je een belangrijke inhoudelijke en kritisch-reflectieve bijdrage leveren aan het internationale maatschappelijke, historische en socioculturele debat.

Wil je je inzichten in het verleden en heden graag delen? Dan is lesgeven in het secundair en hoger onderwijs zeker een te overwegen mogelijkheid.

Welke jobs kan je doen met een diploma geschiedenis?

  • Onderzoeker bij een erfgoedorganisatie
  • Communicatieverantwoordelijke voor een historisch museum
  • Beleidsmedewerker van een kenniscentrum
  • Archivaris voor de Vlaamse Overheid
  • Projectcoördinator bij een stedelijke dienst
  • Parlementair medewerker
  • Journalist bij een kwaliteitstijdschrift
  • Leraar geschiedenis - na de educatieve master cultuurwetenschappen
  • ...

Alumnivereniging AGUA

AGUA is de vereniging van de alumni geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van AGUA? Stuur dan een e-mail naar agua@uantwerpen.be of maak je lid van de Facebookgroep.