Bachelor in de geschiedenis

Wat moet je weten over geschiedenis?

Prof. Maarten Van Ginderachter vat het voor je samen.

In de bachelor geschiedenis passeren de verschillende historische periodes – van oudheid tot eigentijdse geschiedenis – de revue. Daarnaast maak je kennis met de methoden van historisch onderzoek.

Dit mag je verwachten van de bacheloropleiding: 

Mens en maatschappij, van vroeger tot nu

Doorheen het eerste en tweede deel van het bachelortraject biedt een reeks verplichte opleidingsonderdelen je een overzicht van de verschillende historische periodes. In het derde deel kies je uiteindelijk welke weg jij wil inslaan door je te specialiseren in één periode en één thema.

Geen geschiedenis zonder sociale wetenschappen. Relevante disciplines als sociologie, economie en geografie reiken je een brede achtergrondkennis aan. Ook levensbeschouwing en wijsbegeerte komen aan bod.

De historische methode

Je maakt kennis met de geschiedenis als wetenschap en met de methodologie van historisch onderzoek. Je leert naar primaire en secundaire bronnen zoeken, teksten lezen en analyseren, zelf onderzoeksvragen formuleren en conclusies helder uitschrijven.

Combineren met andere opleiding

Je kan, in plaats van het volledige bachelortraject geschiedenis te volgen, een major geschiedenis (120 studiepunten) combineren met een minor uit een andere opleiding (60 studiepunten):

Het is ook mogelijk om een minor geschiedenis (60 studiepunten) te combineren met een major wijsbegeerte (120 studiepunten).