Werk en studies combineren

Ga je werken en studeren combineren? Je kan zowel de bacheloropleiding als de masteropleiding geschiedenis volgen via een flexibel traject voor werkstudenten.

Het Centrum voor Werken en Studeren staat voor je klaar met advies, workshops, een boekenservice, een onthaalavond enzovoort.

Onderwijs- en examenfaciliteiten 

Voor aanvang van het academiejaar werden al een aantal  onderwijs- en examenfaciliteiten vastgelegd. Naast deze faciliteiten kan het traject verder aangepast worden qua vorm en inhoud in functie van de combinatie werken en studeren. 

In de vakfiche vind je voor elk opleidingsonderdeel (uitklapblokje 5: Werkvormen, planning van onderwijs- en leeractiviteiten) de faciliteiten voor werkstudenten terug. Deze faciliteiten werden vooraf afgesproken met de docent.

Via begeleide zelfstudie

Een aantal opleidingsonderdelen kan je via begeleide zelfstudie volgen. Dat geldt ook voor de keuzeopleidingsonderdelen.

Op de online Blackboard-leeromgeving vind je de nodige cursusinformatie. Met vragen over de cursussen kan je je als werkstudent rechtstreeks tot de docenten wenden. Op het einde van een cursus kan een extra contactmoment worden georganiseerd, waar je eveneens met vragen terechtkan.

Methodologische opleidingsonderdelen

Voor de methodologische opleidingsonderdelen zijn samenwerking met medestudenten en vormen van peer assessment belangrijk. Daarom is afstandsonderwijs moeilijker te organiseren. Bij het begin van elke cursus wordt met jou en andere werkstudenten bekeken bij welke contactmomenten je aanwezig kan zijn. Mede in functie daarvan wordt de agenda opgesteld. Bij de start van het academiejaar kan je contact opnemen met de docenten voor verdere afspraken. Vakken zoals historische oefeningen, heuristiek en methoden van de geschiedenis vragen extra aandacht en tijd tijdens het academiejaar.

Verder maak je gebruik van de interactieve mogelijkheden die de online Blackboard-leeromgeving biedt: je post feedback op het werk van medestudenten en ontvangt langs hetzelfde kanaal ook feedback op de opdrachten die jij maakt.

Vrijstellingen

Indien je al een diploma in het hoger onderwijs hebt behaald, kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen. Voor verdere informatie kan je contact opnemen met de studietrajectbegeleider.