Chemie of biochemie?

Welke master tot industrieel ingenieur past bij jou?

In het derde bachelorjaar maak je een keuze tussen de opties chemie en biochemie. In de masteropleiding ga je verder op de ingeslagen weg.

Chemie

In de master industriële wetenschappen: chemie leer je chemische processen en installaties op industriële schaal ontwerpen, testen, uitvoeren en optimaliseren. Zo leer je hoe je de efficiëntie van een reactor berekent, hoe een raffinaderij werkt en hoe je corrosie kan vermijden. Je past chemie toe op industriële schaal en ontwerpt installaties en houdt ze draaiende.

Biochemie

De master industriële wetenschappen: biochemie richt zich op de industriële toepassing van bioprocessen in de waterzuivering, de industriële biotechnologie en de voedingsmiddelentechnologie. Je bestudeert het gebruik van micro-organismen (of enzymen) om de gewenste chemicaliën te produceren of om afvalwater te zuiveren, van moleculair-biologisch niveau tot industriële productie in bioreactoren.