Master in de industriële wetenschappen: chemie

Jouw opleiding tot industrieel ingenieur

In de master industriële wetenschappen: chemie leer je chemische processen en installaties op industriële schaal ontwerpen, testen, uitvoeren en optimaliseren. Zo leer je hoe je de efficiëntie van een reactor berekent, hoe een raffinaderij werkt en hoe je corrosie kan vermijden.

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle vakken.

Technologische expert

In de masteropleiding word je een denkende doener. Je bezoekt bedrijven en volgt een binnen- of buitenlandse stage voor je masterproef. Op deze manier leer je communiceren en leidinggeven en sleutel je aan je onderzoeksvaardigheden.

Masterproef

Ruim een derde van je studietijd besteed je aan je masterproef. Die kan je uitvoeren in een bedrijf of een van de onderzoeksgroepen van de universiteit. Je doet steeds wetenschappelijk onderzoek naar een industriële nood of probleem.

Internationaal

Je kan het tweede semester van het mastertraject uitvoeren in het buitenland via het Erasmusprogramma. Hierbij voer je je masterproef uit aan een buitenlandse partnerinstelling, waardoor je wetenschappelijk onderzoek kan uitvoeren in een internationale context en je communicatieve, interculturele en taalvaardigheden kan verbeteren.