Master in de industriële wetenschappen: biochemie

Jouw opleiding tot industrieel ingenieur

De master industriële wetenschappen: biochemie richt zich op de industriële toepassing van bioprocessen in de waterzuivering, de industriële biotechnologie en de voedingsmiddelentechnologie. 

Je bestudeert het gebruik van micro-organismen (of enzymen) om de gewenste chemicaliën te produceren of om afvalwater te zuiveren, van moleculair-biologisch niveau tot industriële productie in bioreactoren.

Bekijk het studieprogramma voor een overzicht van alle vakken.

Technologische expert

In de masteropleiding word je een denkende doener. Je bouwt je kennis van biochemie verder op, maar kijkt ook het toepassen van ingenieurstechnieken op biochemische processen. Er gaat veel aandacht naar praktijk en vaardigheden. Je bezoekt bedrijven en volgt een binnen- of buitenlandse stage voor je masterproef. Je leert communiceren en leidinggeven en sleutelt ook aan je onderzoeksvaardigheden.

Je neemt de tools in handen om van onze wereld een veilige, milieuvriendelijke, gezonde en welvarende plaats te maken.

Masterproef

Ruim een derde van je studietijd besteed je aan je masterproef. Die kan je uitvoeren in een bedrijf of een van de onderzoeksgroepen van de universiteit. Steeds doe je wetenschappelijk onderzoek naar een industriële nood of probleem.

Internationaal

Je kan het tweede semester van het mastertraject uitvoeren in het buitenland via het Erasmusprogramma. Hierbij voer je je masterproef uit aan een buitenlandse partnerinstelling, waardoor je wetenschappelijk onderzoek kan uitvoeren in een internationale context en je communicatieve, interculturele en taalvaardigheden kan verbeteren.

Binnenkijken in de labo's IW: biochemie

Labo Waterzuivering & Bierbrouwerij

Student IW: biochemie aan het woord

1 student, 9 vragen