Master-na-master in het fiscaal recht

Master-na-master fiscaal recht en afstudeerrichting douane & accijnzen

Je master-na-masteropleiding 

De master in het fiscaal recht is een specialisatieopleiding fiscaal recht voor juristen en economen. De opleiding komt tegemoet aan een belangrijke behoefte op de arbeidsmarkt aan specialisten in het fiscaal recht.
 
De fiscale wetgeving evolueert snel en is bovendien vaak onduidelijk. De masteropleiding in het fiscaal recht legt daarom de nadruk op het bijbrengen van vaardigheden om zelfstandig, creatief en synthesegericht de belastingwetgeving te bestuderen. Er gaat bijzondere aandacht naar de praktijkgerichte toepassing van de verworven kennis.
 
Het programma bestaat uit 45 studiepunten aan keuzeopleidingsonderdelen en een masterproef.

Wil je je liever meteen na de bacheloropleiding rechten specialiseren in fiscaal recht? Dat kan aan de Universiteit Antwerpen. Binnen de masteropleiding rechten kies je dan voor de afstudeerrichting fiscaal recht.

Nieuw: afstudeerrichting Douane en Accijnzen (academiejaar 2021-2022)

Na je masteropleiding rechten specialiseren in Douane en Accijnzen? Dat kan aan de Universiteit Antwerpen. Vanaf academiejaar 2021-2022 kan je binnen de master na master opleiding rechten kiezen voor de afstudeerrichting douane & accijnzen.

Deze opleiding staat ook open voor studenten met een economische vooropleiding, mits voorafgaande toelating.

Het studieprogramma bestaat uit modulair samengestelde, academisch georiënteerde specialisaties die in samenspraak met de FOD Financiën en met medewerking van de privésector worden georganiseerd door de UAntwerpen (Nederlandstalig luik) en de ULiège (Franstalig luik). In dit programma worden de basisbegrippen en leerstukken binnen het brede domein van douane en accijnzen belicht door zowel docenten uit de praktijk, uit de academische wereld als vanuit de douaneadministratie. Studenten verwerven daardoor een algemeen en actueel overzicht van de verschillende juridische, economische en fiscale aspecten van het douane- en accijnsrecht.

Bekijk hier het studieprogramma 

De opleiding master fiscaal recht, afstudeerrichting douane & accijnzen kreeg in juni 2021 van de Europese Commissie het label State-of-the-art Customs Academic Programme. 

Je toekomst

Als afgestudeerde master in het fiscaal recht kan je, mede afhankelijk van je vooropleiding, als een autonoom en deskundig fiscalist een succesvolle beroepsloopbaan uitbouwen als fiscaal advocaat, belastingconsulent, bedrijfsjurist, fiscaal medewerker in het notariaat, magistraat of als ambtenaar bij de Federale overheidsdienst Financiën of bij de regionale overheidsdiensten. Ook een professionele loopbaan in het onderwijs of als wetenschappelijk vorser aan een universiteit of hogeschool is een mogelijkheid.