Master-na-master in het fiscaal recht

Master-na-master in het fiscaal recht

​Je opleiding

De master in het fiscaal recht is een specialisatieopleiding fiscaal recht voor juristen en economen. De opleiding komt tegemoet aan een belangrijke behoefte op de arbeidsmarkt aan specialisten in het fiscaal recht.
 
De fiscale wetgeving evolueert snel en is bovendien vaak onduidelijk. De masteropleiding in het fiscaal recht legt daarom de nadruk op het bijbrengen van vaardigheden om zelfstandig, creatief en synthesegericht de belastingwetgeving te bestuderen. De opleiding is interdisciplinair. De wisselwerking tussen het belastingrecht enerzijds en de andere rechtstakken en de economische disciplines anderzijds staat centraal. Er gaat bijzondere aandacht naar de praktijkgerichte toepassing van de verworven kennis.
 
Het programma bestaat uit 45 studiepunten aan keuzeopleidingsonderdelen en een masterproef.

Wil je je liever meteen na de bacheloropleiding rechten specialiseren in fiscaal recht? Dat kan aan de Universiteit Antwerpen. Binnen de masteropleiding rechten kies je dan voor de afstudeerrichting fiscaal recht.

Je toekomst

Als afgestudeerde master in het fiscaal recht kan je, mede afhankelijk van je vooropleiding, als een autonoom en deskundig fiscalist een succesvolle beroepsloopbaan uitbouwen als fiscaal advocaat, belastingconsulent, bedrijfsjurist, fiscaal medewerker in het notariaat, magistraat of als ambtenaar bij de Federale overheidsdienst Financiën of bij de regionale overheidsdiensten. Ook een professionele loopbaan in het onderwijs of als wetenschappelijk vorser aan een universiteit of hogeschool is een mogelijkheid.