Opleidingsinfo

Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?

Programma

De master in het fiscaal recht bestaat uit:

  • 45 studiepunten aan keuzeopleidingsonderdelen waaronder zowel grondige studies als bijzondere studies;
  • een masterproef

Diploma en erkenning opleiding

Wanneer je de opleiding met succes afrondt, behaal je de academische graad van ‘master in het fiscaal recht’.

De opleiding master in het fiscaal recht is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De voltijdse opleiding levert 40 juridische punten op voor de permanente vorming voor advocaten, de deeltijdse opleiding 20 juridische punten.

Met deze opleiding kan je vrijstellingen bekomen voor het toelatingsexamen van kandidaat-belastingconsulent, georganiseerd door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten.

Academische samenwerking ICHEC-ESSF

De Universiteit Antwerpen werkt voor deze opleiding samen met Institut Catholique de Hautes Etudes Commerciales-Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ICHEC-ESSF). Je kan een gecombineerd studieprogramma volgen.

Alumnivereniging ‘Antwerpen in Fiscalibus’

‘Antwerpen in Fiscalibus’ is de alumnivereniging van de masteropleiding fiscaal recht. Het geeft je als alumnus toegang tot een actief netwerk van fiscalisten.

Mag je starten?

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks

  • master in de rechten

Via toelatingsproef en volgen van propedeuse

  • master in de economische wetenschappen
  • master handelsingenieur
  • master handelsingenieur in de beleidsinformatica
  • master in de sociaal-economische wetenschappen
  • master in de toegepaste economische wetenschappen
  • master in de handelswetenschappen (hogeschool en universitair)
  • studenten die hun master in de rechten of in de hierboven vermelde domeinen behaalden in Nederland

Lees meer over de toelatingsproef voor niet-juristen

 

Onderzoek in de opleiding

Doorheen de hele masteropleiding fiscaal recht worden onderzoeksvaardigheden aangewend en verfijnd. De verschillende opleidingsonderdelen trainen je in juridisch opzoekwerk, schrijfvaardigheid en logisch denken. Volgende initiatieven zijn uitdrukkelijk op onderzoek gericht.

Masterproef

De masterproef is het sluitstuk van de masteropleiding fiscaal recht. In de eindverhandeling word je uitgedaagd om een specifiek probleem uit een tak van het belastingrecht juridisch te conceptualiseren en een theoretisch kader te formuleren, onderzoeksvragen te identificeren, een juridische analyse door te voeren en hierover op een heldere wijze onderbouwde conclusies te formuleren. Je wordt hierin bijgestaan door een promotor.

Bijwonen van lezingen voor onderzoekers

De Faculteit Rechten en het Interfacultair Instituut voor Belastingwetenschap Antwerp Tax Academy van de Universiteit Antwerpen organiseren regelmatig lezingen en extra hoorcolleges waarvoor ook de studenten van de master fiscaal recht uitgenodigd worden. Gerenommeerde internationale sprekers doceren open gastcolleges en Faculty Lectures.

Praktijk in de opleiding

De dagelijkse praktijk van het fiscaal recht loopt als een rode draad doorheen het lessenpakket.

Praktijkoefeningen

Naast de doorgedreven theoretische vorming wordt er in de verschillende opleidingsonderdelen bijzondere aandacht gegeven aan de implementering van het belastingrecht via praktijkoefeningen en werkcolleges over concrete en actuele probleemstellingen.

Docenten uit de praktijk

Een gedifferentieerde academische staf met wortels in o.m. de academische wereld, de advocatuur, de magistratuur, de bedrijfswereld en de administratie staat borg voor deze praktijkgerichte aanpak.

Masterproef

Ook de masterproef is praktijkgericht opgevat. Ze bevat, naast de eindverhandeling, een opdracht rond internationale en nationale fiscale planningstrategie en een opdracht rond fiscale rapportering. Deze opdrachten geven de toekomstige fiscalisten een concrete vooruitblik van hun taakinvulling in hun later beroepsleven.

Gastcolleges

Daarnaast worden op regelmatige basis gastcolleges met experten uit de praktijk georganiseerd. 
 

Vrijstellingen aanvragen

Soms kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

Je kan vrijstellingen aanvragen op basis van:

Een EVK geeft niet automatisch recht op vrijstelling(en). Op basis van de bewijsstukken die je aanlevert, vergelijkt de faculteit de EVK met het te volgen opleidingsonderdeel. Hou er rekening mee dat een creditbewijs in principe slechts 5 jaar geldig blijft. 

Als je vrijgesteld wordt voor een opleidingsonderdeel, krijg je geen creditbewijs voor dat opleidingsonderdeel. Op je diplomasupplement staat simpelweg vermeld dat je een vrijstelling kreeg.