Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2022 vond dit plaats voor de master in de erfgoedstudies.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 17 en 18 april 2019 bezocht het peerreviewteam de opleiding en besliste om haar beslissing uit te stellen. Na grondige bespreking van het ontwikkelingsplan besloot ze unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

Studenten erfgoedstudies worden voorbereid op interventies en besluitvorming over gebouwen, stads- en dorpsgezichten en landschappen met een cultuurhistorische waarde. De opleiding geniet een multidisciplinaire instroom, al deze diverse profielen worden bewust samengebracht in bepaalde vakken. Studenten zijn verplicht een stage te volgen van 20 dagen waarin ze diverse aspecten van de gevoerde werkzaamheden in het werkveld leren kennen.

De curriculumdag, die jaarlijks wordt georganiseerd, stond in 2019 in het teken van toetsbeleid. De opleiding heeft een visie op toetsbeleid uitgewerkt om zo bepaalde vereisten te formaliseren: uniformiteit via het gebruik van beoordelingsformulieren, transparantie via een volledig ingevulde cursusinformatie, structuraliseren van schriftelijke en tussentijdse feedback. De opleiding initieert tevens het leerlijnoverleg om de implementatie en opvolging van het toetsbeleid te vergemakkelijken.

De opleiding gaat studenten actiever betrekken bij het feitelijk uitwerken, implementeren en monitoren van het onderwijsbeleid. De opleiding gaat tevens extra faciliteiten aanbieden aan de vele werkstudenten die ze aantrekt (bv. aanbieden van webcolleges en uitgebreid cursusmateriaal).

Om de interdisciplinariteit structureel door te trekken naar de ganse opleiding, zal de opleiding een duidelijke visie uitwerken. Ook op vlak van internationalisering zijn er nog mogelijkheden om dit meer structureel in te bedden in het curriculum (bv. Erasmusstudenten in contact brengen met de eigen studenten of een aantal vakken in het Engels aanbieden).

Lees het volledige, publieke rapport (pdf - 500kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.