Master in de geneesmiddelenontwikkeling: apotheker

Master in de geneesmiddelenontwikkeling: apotheker

​Je opleiding

Het doel van de opleiding is het academisch vormen van masters in de geneesmiddelenontwikkeling die qua competenties beantwoorden aan de vereisten van de hedendaagse samenleving en industrie.

De masteropleiding geneesmiddelenontwikkeling bereidt je optimaal voor op de taken en de professionele omgeving van een geneesmiddelenspecialist in o.a. de industrie, het onderzoek en de overheid. In deze opleiding wordt uitvoerig aandacht geschonken aan onder meer geneesmiddelendesign en –analyse, farmaceutische technologie, farmaceutische ontwikkeling (artsenijvormen, productie en stabiliteit), moleculaire en klinische biologie, preklinisch en klinisch geneesmiddelenonderzoek. Ook patiëntgerichte opleidingsonderdelen behoren tot het curriculum.

Je toekomst

De masteropleiding geneesmiddelenontwikkeling kan worden aangevuld met het volgen van een bijkomende opleiding, waaronder:

  • het doctoraat en de doctoraatsopleiding;
  • de master-na-masteropleiding in de industriële farmacie (één jaar bijkomende opleiding);
  • de master-na-masteropleiding in de klinische biologie (vijf jaar opleiding na de afstudeerrichting apotheker);
  • de master-na-masteropleiding in de ziekenhuisfarmacie (een opleiding van drie jaar, waarbinnen een academische opleiding van ten minste 60 studiepunten noodzakelijk is na de afstudeerrichting apotheker);
  • de academische lerarenopleiding;
  • postacademische vorming.

De master in de geneesmiddelenontwikkeling biedt een brede waaier aan jobmogelijkheden en werkzekerheid. Afgestudeerden komen terecht in verschillende werkvelden, waaronder de industrie, het preklinisch en klinisch wetenschappelijk onderzoek, een klinisch laboratorium zoals bij de overheid. Ook kunnen ze als apotheker aan de slag. Tevens is er de mogelijkheid om in het onderwijs te werken.