Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?

De studierichting Farmaceutische Wetenschappen staat voor een brede opleiding, waarbij zowel de patiënt als het geneesmiddel centraal staan. Na de drie bachelorjaren kan je kiezen tussen twee masteropleidingen van twee studiejaren:
 • master in de farmaceutische zorg – apotheker
 • master in de geneesmiddelenontwikkeling – apotheker of biofarmaceutische
  wetenschappen
De Master in de Geneesmiddelenontwikkeling bestaat uit twee afstudeerrichtingen:
 • Apotheker
 • Biofarmaceutische wetenschappen: Dit is een opleiding zonder apotheekstage en leidt bijgevolg niet tot de titel van apotheker. 

Studentgerichtheid

De Universiteit Antwerpen staat voor studentgerichtheid. Het directe contact tussen studenten, docenten en assistenten zorgt er voor dat studenten met hun individuele problemen op een snelle en soepele manier worden geholpen. Naast klassieke onderwijsvormen zoals hoorcolleges, wordt er binnen de masteropleiding geneesmiddelenontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen veel aandacht besteed aan activerende onderwijsvormen, waaronder laboratoriumoefeningen of seminaries in kleine groepen, portfolio en opdrachten via de elektronische leeromgeving Blackboard. Dit versterkt de efficiëntie van het onderwijs en verhoogt de betrokkenheid van de studenten. De directe relatie tussen de masterproef geneesmiddelenontwikkeling en het lopende wetenschappelijk onderzoek is hierbij het meest markante voorbeeld.

Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO)

De opleiding farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen heeft uitstekende scores gekregen van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO). De opleiding blinkt uit op meerdere gebieden. Zo krijgt het facet ‘Niveau en oriëntatie’ van zowel de bachelor- als beide masteropleidingen de score ‘excellent’. Volgens de commissie zijn de doelstellingen helder en transparant en geconcretiseerd in het programma. De academische en professionele gerichtheid van de opleiding, net als de goede link tussen onderwijs en onderzoek worden gewaardeerd.

Volgens de NVAO zijn ook de docenten goed op de hoogte van de verschillende soorten onderwijs- en werkvormen. Er is een mooie afwisseling tussen het didactische concept, de doelstellingen en de onderwijsmiddelen. Het docententeam is voldoende bevlogen, enthousiast en gedreven om kwaliteitsvol onderwijs te bieden. Ook de materiële voorzieningen zijn optimaal.

Mag je starten?

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks:

 • academische bachelor in de farmaceutische wetenschappen

Na toelating:

 • andere academische bachelors

Onderzoek in de opleiding

De studenten leren zelfstandig en op een kritische wijze onderzoek over een probleem met betrekking tot de geneesmiddelenontwikkeling uitvoeren, hierover schriftelijk en mondeling rapporteren en zich een wetenschappelijke attitude eigen te maken. De masterproef wordt als volgt ingedeeld:
 • onderzoekswerk in een onderzoekslaboratorium ;
 • literatuurstudie over het onderwerp, met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen;
 • schriftelijke rapportering van het onderzoekswerk;
 • mondelinge voorstelling en verdediging.
Deze invulling beoogt dat de master in de geneesmiddelenontwikkeling gevormd wordt tot een competente wetenschapper.
De masterproef is direct gerelateerd aan het lopende wetenschappelijk onderzoek. Qua onderzoeksoutput scoort het Departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen naar internationale normen bijzonder goed. 

Praktijk in de opleiding

De aan de Universiteit Antwerpen gevormde Masters in de Geneesmiddelenontwikkeling zijn uitstekende en competente beroepsmensen. Dit blijkt overduidelijk uit de respons van de werkgevers evenals uit de tevredenheid van de alumni. De opleiding Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen is zowel naar vorm als inhoud niet louter academisch, maar ook sterk beroepsgericht. De individuele docenten zijn zich allen goed bewust dat deze beroepsgerichtheid essentieel is voor deze opleiding, zowel wat betreft kennis en inzicht als wat betreft de capaciteit zelfstandig te werken. Hoorcolleges en seminaries worden vaak vanuit de praktijk gegeven en slaan op deze wijze een brug tussen de aan de universiteit opgedane kennis en inzicht en het concrete werk in de latere beroepssituatie.