Kwaliteitszorg en cijfers

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het najaar van 2019 vond dit plaats voor de master milieuwetenschap.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het voorjaar van 2023 zal de opleiding een peer review doorlopen.

Op basis van de visitatie van 2015, het opvolgingsplan na visitatie en op basis van de interne procesbewaking en -sturing kenmerkt de opleiding zich door volgende sterktes. De opleiding versterkt zich verder door te werken aan volgende punten.

De opleiding kiest voor een interdisciplinaire benadering en de integratie van verschillende disciplines bij de aanpak van milieuproblemen. Daarnaast heeft de opleiding ook een duidelijke focus op beleid. De afgestudeerden zijn goed gewapend voor de arbeidsmarkt en vinden niet alleen jobs als milieugeneralist, maar ook als milieuspecialist. Dit toont aan dat de opleiding effectief breed opleidt, maar ook de tools aanbiedt om zich verder te specialiseren in het snel veranderende milieulandschap.

Om de internationalisering te versterken, heeft de opleiding een actieplan uitgewerkt. Concreet is  het aanbod Engelstalige vakken uitgebreid en zet de opleiding in op een meer structurele studentenuitwisseling.

In samenwerking met het werkveld introduceert de opleiding casussen over concrete lokale en globale vraagstukken in verschillende opleidingsonderdelen. Op deze manier wordt er meer activerend en probleemgestuurd onderwijs aangeboden, naar het voorbeeld van ‘GeCase’ en ‘Integraal waterbeheer Case River 21’, twee opleidingsonderdelen die door de commissie als good practice naar voor worden geschoven.

Lees het volledig publiek rapport (pdf - 160kb)

Lees meer over kwaliteitszorg in het onderwijs aan de Universiteit Antwerpen

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.