Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar 3 wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het voorjaar van 2017 vond dit plaats voor de master in de verpleegkunde en de vroedkunde.

Jaar 6 sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. Op 28 september 2020 bezocht het peerreviewteam de master in de verpleegkunde en de vroedkunde en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.


​De opleiding heeft een enthousiast en dynamisch docententeam dat de onderwijskwaliteit continu wil verbeteren. Er is een sterke link tussen de opleiding en het werkveld, o.a. door docenten die ook nog in praktijk werken en de vele praktijkopdrachten, -projecten en een stage. De opleiding streeft ernaar leiders in de zorg op te leiden. Studenten ontwikkelen sterke onderzoekscompetenties en leren evidence based werken. De opleiding blinkt uit door het samenwerkend leren te stimuleren op basis van opdrachten en projecten en door studenten zelf verantwoordelijkheid te laten opnemen voor hun leren. Het contact tussen studenten en docenten is laagdrempelig en dat geldt in het bijzonder voor de promotoren en begeleiders van de masterproef.

Op vraag van het reviewteam ondersteunt de opleiding nog actiever de werking van studentenvertegenwoordigers en de communicatie tussen vertegenwoordigers en studenten. De beoordelingsmethodiek van de masterproef zal nog verder versterkt worden en het aantal te begeleiden masterproeven per docent wordt gemonitored om de werkbelasting te beperken en de kwaliteit te blijven garanderen. Om de toekomst van de opleiding veilig te stellen, verduurzaamt en actualiseert de opleiding haar personeelsbeleidsplan, o.a. met oog voor een diverser docentenkorps en het doorgeven van beleidsexpertise van docenten met veel ervaring naar de jongere generatie.​

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.