Side header image

Kwaliteitszorg en cijfers

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing.  In het voorjaar van 2017 vond dit plaats voor de master in de verpleeg- en vroedkunde.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 23 en 24 november 2015 bezocht het peerreviewteam de master verpleeg- en vroedkunde en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

“De opleiding heeft een kwaliteitsvol programma waarbij studenten zich via samenwerkend leren bekwamen als clinical leader, onderzoeker, evidence based deskundige en academisch zorgverlener.

Om zich verder te versterken zal de opleiding leiderschap, management en onderwijscompetenties nog explicieter uitwerken in het programma.

De doorgedreven oriëntering op werkstudenten is uniek en overtuigt studenten die werk en studeren combineren, om voor de master aan de Universiteit Antwerpen te kiezen. Het programma is sterk gericht op het werkveld en wordt gedragen door een toegewijd docententeam dat vlot aanspreekbaar is.

Het peerreviewteam bevestigde de intentie van de opleiding om de samenwerkingsverbanden met buitenlandse collega’s verder uit te werken en zo de blik van de opleiding internationaal te verruimen.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.