Kerncompetenties van de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

In de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie staan de volgende doelstellingen centraal.

Zorgverlener

1. De bachelor heeft inzicht in de natuurwetenschappen, biomedische wetenschappen en humane wetenschappen relevant voor het toepassingsdomein revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

2. De bachelor heeft inzicht in de bouw, ontwikkeling en het functioneren van de mens.

3. De bachelor heeft inzicht in de oorzaken, klinische verschijnselen, preventie en behandelingsprincipes van algemene en domeinspecifieke gezondheidsproblemen.

4. De bachelor kan op een duidelijke en gestructureerde wijze communiceren als zorgverlener binnen een opleidingscontext.

5. De bachelor kan een screening en kinesitherapeutisch onderzoek uitvoeren bij niet-complexe aandoeningen binnen een opleidingscontext, rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice.

6. De bachelor heeft inzicht in gezondheidsbevorderend gedrag met de nodige aandacht voor preventie.

7. De bachelor kan op basis van klinisch redeneren een kinesitherapeutische diagnose stellen en een (be-)handelingsplan opstellen, uitvoeren en evalueren, binnen een opleidingscontext en rekening houdend met internationale kaders en evidence based practice.

Zorgmanager

8. De bachelor kan vanuit een professionele ingesteldheid nauwgezet werken, communiceren en reflecteren over het eigen functioneren binnen een opleidingscontext.

9. De bachelor heeft kennis van de structuur van en de actoren binnen de gezondheidszorg relevant voor het toepassingsdomein van de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Beroepsontwikkelaar en wetenschappelijk vorser

10. De bachelor is in staat relevante internationale wetenschappelijke informatie te verzamelen en interpreteren.

11. De bachelor kan onderzoeksmethoden toepassen op basis van een onderzoeksvraag in een context van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

12. De bachelor kan op een duidelijke en gestructureerde wijze mondeling en schriftelijk communiceren in een wetenschappelijke context van revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.