Kwaliteitszorg in de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het voorjaar van 2017 vond dit plaats voor de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. 

Op 16 en 17 november 2020 bezocht het peerreviewteam de bachelor en master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.


De opleiding wordt gedragen door een dynamisch en sterk team dat getoond heeft heel flexibel om te kunnen gaan met de uitdagingen waarvoor ze gesteld wordt. De opleiding houdt de vinger aan de pols door regelmatig (in)formeel te overleggen met studentenvertegenwoordigers. De studentenparticipatie zal nog verder geformaliseerd worden o.a. door het aantal vertegenwoordigers in overlegorganen uit te breiden. 

De opleiding kenmerkt zich door de vroege introductie van vaardighedenonderwijs in het curriculum. Naast het aanleren en inoefenen van kinesitherapeutische technische vaardigheden, worden ook communicatieve en sociale vaardigheden aangeleerd met oog voor diversiteit en multidisciplinair samenwerken. Laatstejaarsstudenten worden als tutor ingezet om bachelorstudenten te ondersteunen bij de inoefening van bepaalde technieken. Via de stages komen de studenten in nauw contact met de praktijk. De aanwezigheid van een centraal aanspreekpunt m.b.t. de stages is een grote troef. De kwaliteitsborging van de stagebegeleiding en -plaatsen zal door de opleiding transparanter en explicieter georganiseerd worden. 

De opleiding is zich zeer bewust van de aanwezige diversiteit bij de eigen studenten en in het werkveld, en gaat er actief mee aan de slag. Ze zal dit thema verder concretiseren en specifieke competenties formuleren die in het curriculum ingebed zullen worden. De studieloopbaancoaching is een sterkte van de opleiding, vooral de persoonlijke aanpak met coaches en het geven van (individuele) feedback in verschillende fasen van de opleiding. 

Ook wat betreft technologie in de gezondheidszorg wil de opleiding komen tot specifieke competenties. In samenwerking met de partners uit het stagenetwerk, wil ze alle studenten praktijkervaring laten opdoen met de aanwezige technologieën.​

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.