Kwaliteitszorg in de master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie


Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en –sturing. In het voorjaar van 2017 vond dit plaats voor de opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert over zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student.

Op 10 en 11 mei 2017 bezocht het peerreviewteam de bachelor en master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en besliste unaniem het vertrouwen in de opleiding te bevestigen.

De opleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie wordt gedragen door een gemotiveerd en inhoudelijk sterk team met een duidelijke en ambitieuze toekomstvisie.

Deze visie kenmerkt zich door:

  • competentiegericht onderwijs,
  • een actieve academische vorming waarin de student centraal staat,
  • aandacht voor een multidisciplinair geïntegreerde gezondheidszorg,
  • een internationale dimensie,
  • het belang van evidence based practice.

Evidence based practice combineert evidentie uit wetenschappelijk onderzoek met klinische expertise en het waardeoordeel van de patiënt. De opleiding slaagt er in om een praktijkgerichte én academische aanpak mooi samen te brengen. Er is een kwalitatief stage-aanbod uitgebouwd en de stages kennen een logische opbouw doorheen de bacheloropleiding.

De opleiding wil de interdisciplinariteit explicieter laten terugkomen in het curriculum. Ook de leerlijnen waarrond de opleiding is opgebouwd, wil de opleiding meer herkenbaarheid geven in het curriculum.

Voor de verdere uitbouw van de internationalisering gaat de aandacht in de eerste plaats naar het nieuwe Engelstalige schakelprogramma en de Engelstalige masteropleiding.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.