Competentieprofiel van de master sociologie

Op het einde van de opleiding sociologie kan je maatschappelijke fenomenen in kaart brengen en duiden en daaruit beleidsimplicaties afleiden, zoals samengevat in dit competentieprofiel.

Competentieprofiel van de opleiding sociologie