Studieprogramma van de bachelor toegepaste taalkunde

Je kiest, naast Nederlands, twee vreemde talen. Je moet minstens één B-taal kiezen. Je tweede vreemde taal mag een B-taal of een C-taal zijn.

  • A = Nederlands
  • B = Duits, Engels of Frans (voorkennis vereist)
  • C = Chinees, Italiaans of Spaans (geen voorkennis vereist)

Zo kan je twaalf combinaties maken.

Van elke combinatie vind je hier het studieprogramma terug:

In de bacheloropleiding (elke talencombinatie) is er een vrije keuzeruimte van 12 studiepunten. In principe vul je die vrij in, maar als je al droomt van een concrete masteropleiding, laat dan onze leidraad voor het kiezen van keuzeopleidingsonderdelen je helpen.

Nieuw in het opleidingsaanbod!

We blijven onze vakken vernieuwen en aanpassen aan de noden van onze maatschappij vandaag. Sinds 2022-2023 bieden we de volgende nieuwe onderdelen aan:

  • Communicatiewetenschap (BA1)
  • Digitale en professionele communicatie (BA2)
  • Audiovisuele Communicatie (BA3)
  • minor Portugees 
  • minor Russisch

Nieuw vanaf 2024-2025 zijn de vakken Taal, Technologie en Toegankelijkheid (BA1) en Taaltechnologie (BA2). Deze opleidingsonderdelen maken deel uit van de leerlijn Digitalisering en AI in het studieprogramma. Zo krijg je in de BA Toegepaste Taalkunde niet alleen inzicht in de laatste ontwikkelingen in taal- en vertaaltechnologie en de impact van de interactie tussen technologie en maatschappij op (meertalige) communicatie. Maar je leert ook kritisch werken met allerhande taal- en vertaaltools.