Bachelor in de toegepaste taalkunde

Wat moet je weten over Toegepaste Taalkunde?

Prof. Anne Verhaert vat het even voor je samen.

Meertaligheid is een realiteit; talen studeren een passie. In de bachelor toegepaste taalkunde leer je twee vreemde talen bijna zo goed als je moedertaal spreken én verdiep je je in de culturen van hun taalgebieden.

Dit mag je verwachten van de bacheloropleiding:

Focus op interculturele communicatie

'Connecting cultures' is onze missie en die vertalen we naar een studieprogramma dat gericht is op:

Stel je even voor dat een Nederlandse bedrijfsleider zijn product wil lanceren op de Chinese markt. Nederlanders en Chinezen staan op een andere manier in het leven; ze denken, voelen, leven en eten anders. De bedrijfsleider doet dus best beroep op taalspecialisten die niet enkel beide talen op ‘near native’ niveau beheersen, maar ook vertrouwd zijn met beide culturen.

Communicatie is dus onlosmakelijk verbonden met de cultuur van het taalgebied. Daar besteden we in de bacheloropleiding toegepaste taalkunde veel aandacht aan. We brengen je de kennis, vaardigheden en attitudes bij om een intercultureel communicatieproces in goede banen te leiden.