Waarom toegepaste taalkunde, vertalen en tolken studeren aan UAntwerpen?

Kleinschaligheid in een wereldstad

Ba3 Lai Chinese kalligrafie.jpg

Wie kiest voor een bacheloropleiding toegepaste taalkunde of een masteropleiding vertalen of tolken droomt van verre horizonten en vreemde culturen. De keuze voor een bruisende havenstad als Antwerpen die van diamant en mode haar handelsmerk heeft gemaakt, ligt dan ook voor de hand.

Antwerpen mag dan een wereldstad zijn, de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen is een knusse studentenplek waar je je al snel thuis voelt. Je wisselt hoorcolleges in grotere aula’s af met de talen oefenen in kleine klasgroepen. Je staat er nooit alleen voor en kan steeds beroep doen op een gedreven team van professoren, assistenten en studiebegeleiders. Samen maken we jouw opleiding tot een succes!

Foto: student Lai toont haar Chinese kalligrafie tijdens een workshop op Chinees Nieuwjaar, dat in Antwerpen uitgebreid wordt gevierd.

Talenaanbod

Je kiest voor een combinatie van Nederlands (A-taal) en twee vreemde talen, B+B of B+C. De B-talen zijn Duits, Engels en Frans. De C-talen zijn Chinees, Italiaans en Spaans. Uniek voor de Universiteit Antwerpen is de mogelijkheid om aan die twee vreemde talen nog extra opleidingsonderdelen van een derde vreemde taal toe te voegen. Je kiest bijvoorbeeld voor de talencombinatie Frans-Spaans en neemt in de keuzeruimte van je bacheloropleiding een opleidingsonderdeel Engels op. Elke taal is een extra troef!

Meer dan alleen talen

Je kiest voor de Universiteit Antwerpen omdat de studie toegepaste taalkunde stevig verankerd is in de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Zo maak je van bij het begin van je opleiding kennis met taal-, vertaal- én literatuurwetenschap, samen met de studenten taal- en letterkunde.

Je beschikt ook over een vrije keuzeruimte: hier kies je voor opleidingsonderdelen binnen of buiten de faculteit. Denk bijvoorbeeld maar aan economie, recht, eigentijdse geschiedenis, journalistiek schrijven of filmgenres.

Ijzersterke traditie in vertaal- en tolkpraktijk

Sinds 1961 – toen nog aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT) – leiden wij hooggekwalificeerde vertalers en tolken op. Onze huidige onderwijsprogramma's koppelen die ijzersterke traditie aan de meest recente wetenschappelijke bevindingen.

Vanaf het tweede jaar van je bacheloropleiding begin je al te vertalen. In het derde jaar komen daar ook tolkvaardigheden bij voor Frans, Engels en Duits.

De master in het tolken leidt je op tot polyvalente tolk; je leert vlot switchen tussen moedertaal en vreemde talen en je staat zowel wetenschappelijk als praktisch stevig in je schoenen. De opleiding combineert een grondige vorming in het consecutief tolken met andere tolktechnieken: live subtitling, fluistertolken, gesprekstolken, simultaantolken en afstandstolken.

De master in het vertalen is erop gericht om allround communicatie-experten op te leiden die zowel ‘human als machine translation’ in de vingers hebben. Je specialiseert je in vaktechnisch vertalen, ondertitelen, literair vertalen, recht en economie of cultuur en media. Je vertaalt niet enkel naar het Nederlands, maar ook naar de vreemde taal. Tijdens je stage breng je je vertaalskills in de praktijk.

Wat kan een menselijke vertaler dat AI niet kan?

Zal AI het beroep van vertaler overbodig maken?

Hoe bereidt toegepaste taalkunde voor op werken met AI?

Focus op interculturele communicatie

De opleiding toegepaste taalkunde van UAntwerpen maakt je een expert in interculturele communicatie. Vertalers en tolken zijn ‘bemiddelaars’ tussen mensen die met elkaar willen communiceren maar geen gemeenschappelijke taal kennen of deze onvoldoende beheersen. Een grondige kennis van de eigen cultuur en die van de bestudeerde talen is een must.

In de bacheloropleiding maak je kennis met de cultuurgebieden van de gekozen talen en raak je vertrouwd met de principes van de interculturele communicatie. Tijdens een buitenlands studieverblijf kan je je helemaal in de cultuur onderdompelen.

Mediatoegankelijkheid in samenwerking met de VRT

In een inclusieve maatschappij zijn de media voor iedereen toegankelijk. De master in het vertalen van de Universiteit Antwerpen biedt je de mogelijkheid om je te specialiseren in mediatoegankelijkheidaudiobeschrijvingaudio-introductie, interlinguaal ondertitelen en ondertitelen voor doven en slechthorenden.

Binnen de master in het tolken volg je live subtitling met spraakherkenningssoftware. Deze technologie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor intralinguale ondertiteling op televisie (Nederlands-Nederlands), maar de toepassingsmogelijkheden zijn veel breder. Zo wordt interlinguaal of vertalend liveondertitelen ook ingezet op congressen en vergaderingen of voor het  boventitelen van colleges.

Video Game Localization

In de master in het vertalen vind je een specialisatie Video Game Localization. Er is steeds meer vraag naar het vertalen van games. Dat vergt een enorme technische, taalkundige en culturele inspanning waarvoor specialisten nodig zijn.