Voorbeeldrooster academiejaar 2020 - 2021 -modeltraject deel 1

Dit voorbeeldrooster toont je hoe de lesweken er in grote lijnen én in niet-coronatijden uitzien. Dit rooster toont àlle opleidingsonderdelen, waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van jouw programma. Het uurrooster wordt nog herwerkt volgens de richtlijnen voor physical distancing. Het reële uurrooster bij het begin van het academiejaar kan dus erg verschillen van dit voorbeeldrooster.
Week
22
sep

dinsdag

10:30 12:30

Academische en filosofische basisvaardigheden

Seminarie/Werkcollege Stadscampus
14:00 16:00

Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 1

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Politicologie

Hoorcollege Stadscampus
23
sep

woensdag

14:00 16:00

Logica met oefeningen

Oefeningen Logica
Hoorcollege Stadscampus
20:00 21:30

Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte

eerste college samen met de avondstudenten
Hoorcollege Stadscampus
25
sep

vrijdag

9:30 12:30

Ethiek

Hoorcollege Stadscampus
16:00 18:00

Politicologie

Hoorcollege Stadscampus
17:00 18:00

Sociologie

Hoorcollege Stadscampus
Dit voorbeeldrooster toont je hoe de lesweken er in grote lijnen én in niet-coronatijden uitzien. Dit rooster toont àlle opleidingsonderdelen, waaronder ook keuzeopleidingsonderdelen die niet noodzakelijk deel uitmaken van jouw programma. Het uurrooster wordt nog herwerkt volgens de richtlijnen voor physical distancing. Het reële uurrooster bij het begin van het academiejaar kan dus erg verschillen van dit voorbeeldrooster.