Studieprogramma van de bachelor wijsbegeerte

De bacheloropleiding heeft een driedelig modeltraject: drie opeenvolgende delen van 60 studiepunten per academiejaar (als je voltijds studeert). De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Bachelor in de wijsbegeerte
Academiejaar :
Het voltijdse modeltraject van de bachelor in de wijsbegeerte (volledig programma) bestaat uit 180 studiepunten, te behalen in 3 studiejaren van ongeveer 60 studiepunten

Modeltraject deel 1

Vaardigheden

Academische en filosofische basisvaardigheden6sp1e+2e sem
De Munck, Marlies
 

Geschiedenis van de wijsbegeerte

Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte6sp2e sem.
Lemmens, Willem
 

Systematische wijsbegeerte

Logica met oefeningen6sp1e sem.
Myin, Erik
Zahidi, Karim
Ken- en wetenschapsleer6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Ethiek6sp1e sem.
Desmond, Hugh
Cultuurfilosofie6sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
 

Lectuur van filosofische auteurs

Seminarie moderne filosofische auteurs 13sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 13sp1e sem.
Zahidi, Karim
 

Niet-filosofisch verplicht opleidingsonderdeel

Inleiding tot de natuurwetenschappen6sp2e sem.
Zahidi, Karim
 

Niet-filosofische keuzeopleidingsonderdelen (6 studiepunten)

In deel/jaar 1 en 2 kiest de student in totaal voor 12 studiepunten uit volgende niet-filosofische opleidingsonderdelen.

Noot:

De student kan slechts één opleidingsonderdeel Politicologie kiezen: dus ofwel 'Politicologie' (FSW - 6 studiepunten) ofwel 'Politicologie' (FREC - 3 studiepunten).

Wie de opleiding tot leraar overweegt , kan – in principe voor de educatieve master start – een voorbereidend deel van 15 studiepunten uit de component leraarschap volgen. Hij/zij kan het voorbereidend deel van 15 studiepunten opnemen als keuzepakket in de bacheloropleiding of in de vorm van een voorbereidingsprogramma.

Psychologie6sp1e sem.
DeSmet, Ann
Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Kuypers, Sarah
Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Meersman, Hilde
Antropologie6sp2e sem.
Van Praag, Lore
Inleiding tot het Latijn3sp2e sem.
Laes, Christian
 
Inleiding tot het recht3sp1e sem.
Janvier, Ria
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
 
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Politicologie3sp1e sem.
Popelier, Patricia
 

Modeltraject deel 2

Vaardigheden

Mondelinge oefeningen6sp1e+2e sem
Schaubroeck, Katrien
Schriftelijke oefeningen6sp1e+2e sem
Leuridan, Bert
 

Geschiedenis van de wijsbegeerte

Hedendaagse continentale wijsbegeerte6sp2e sem.
Cools, Arthur
Hedendaagse analytische wijsbegeerte6sp1e sem.
Cuypers, Stefaan
 

Systematische wijsbegeerte

Sociale en politieke filosofie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
Wijsgerige psychologie6sp2e sem.
Myin, Erik
Kunstfilosofie6sp1e sem.
Cools, Arthur
Taalfilosofie6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Filosofie van de religie6sp1e sem.
Van Herck, Walter
Toegepaste ethiek6sp1e sem.
Desmond, Hugh
 

Lectuur van filosofische auteurs

Seminarie moderne filosofische auteurs 23sp1e sem.
Lemmens, Willem
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 23sp2e sem.
Van Eekert, Geert
 

Niet-filosofische keuzeopleidingsonderdelen (6 studiepunten)

In deel/jaar 1 en 2 kiest de student in totaal voor 12 studiepunten uit volgende niet-filosofische opleidingsonderdelen.

Noot:

De student kan slechts één opleidingsonderdeel Politicologie kiezen: dus ofwel 'Politicologie' (SW - 6 studiepunten) ofwel 'Politicologie' (Rechten - 3 studiepunten)

Wie de opleiding tot leraar overweegt , kan – in principe voor de educatieve master start – een voorbereidend deel van 15 studiepunten uit de component leraarschap volgen. Hij/zij kan het voorbereidend deel van 15 studiepunten opnemen als keuzepakket in de bacheloropleiding of in de vorm van een voorbereidingsprogramma.

Psychologie6sp1e sem.
DeSmet, Ann
Sociologie6sp1e sem.
Weyns, Walter
Samenleving, feiten en problemen6sp2e sem.
Kuypers, Sarah
Inleiding tot de economie6sp1e sem.
Meersman, Hilde
Antropologie6sp2e sem.
Van Praag, Lore
Inleiding tot het Latijn3sp2e sem.
Laes, Christian
 
Inleiding tot het recht3sp1e sem.
Janvier, Ria
Publiekrecht3sp2e sem.
Popelier, Patricia
 
Politicologie6sp1e sem.
Walgrave, Stefaan
Politicologie3sp1e sem.
Popelier, Patricia
 

Korf verbredende opleidingsonderdelen

De korf verbredende vakken worden universiteitsbreed aangeboden aan tweede en derde bachelorstudenten maar maken geen deel uit van het modeltraject bachelor wijsbegeerte. Studenten kunnen opleidingsonderdelen uit deze korf extra aan hun studieprogramma toevoegen.

Duurzaamheid3sp2e sem.
Crabbé, Ann
Bots, Jessica
Klimaatverandering3sp1e sem.
Crabbé, Ann
Vicca, Sara
Lauwers, Dirk
Van Praag, Lore
Vandepitte, Ewoud
Armoede en ongelijkheid3sp2e sem.
Verbist, Gerlinde
Cantillon, Bea
Debating development3sp1e sem.
Van Hecken, Gert
Verrelst, Janus
Community service learning3sp1e+2e sem
Verbist, Gerlinde
 
Studium Generale3sp1e sem.
Weyns, Walter
 

Modeltraject deel 3

Vaardigheden

Bachelorproef12sp2e sem.
Voortgangsseminarie bachelorproef3sp1e+2e sem
 

Levensbeschouwelijke vorming

De student kiest 1 opleidingsonderdeel (3 studiepunten)

Levensbeschouwing: religie, atheïsme en wetenschap3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en zingeving3sp2e sem.
Van Herck, Walter
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en cultuur3sp1e sem.
Loobuyck, Patrick
Levensbeschouwing: religie, atheïsme en samenleving3sp2e sem.
Loobuyck, Patrick
Stad en diversiteit3sp2e sem.
De Munck, Bert
Oosterlynck, Stijn
Media en digitale samenleving3sp1e sem.
Hellinckx, Peter
Poels, Karolien
Migratie, integratie en diversiteit3sp2e sem.
De Feyter, Koen
Absillis, Kevin
Van Praag, Lore
Vrijheid, burgerschap en democratie3sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Loobuyck, Patrick
Global justice3sp2e sem.
Ferrando, Tomaso
 

Systematische wijsbegeerte

Metafysica6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Kunstfilosofie6sp1e sem.
Cools, Arthur
Taalfilosofie6sp2e sem.
Leuridan, Bert
Filosofie van de religie6sp1e sem.
Van Herck, Walter
Toegepaste ethiek6sp1e sem.
Desmond, Hugh
 

Onderzoeksseminaries

De student kiest 3 onderzoeksseminaries (18 studiepunten) uit de volgende lijst :

Onderzoeksseminarie metafysica6sp2e sem.
De Vriese, Herbert
Onderzoeksseminarie ethiek6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
Onderzoeksseminarie wijsgerige psychologie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
Onderzoeksseminarie filosofie van de religie6sp2e sem.
Van Herck, Walter
Onderzoeksseminarie esthetica6sp2e sem.
De Munck, Marlies
 

Filosofische keuzeopleidingsonderdelen

De student kiest voor 6 studiepunten uit volgende filosofische keuzeopleidingsonderdelen.

Bio-ethics6sp2e sem.
Hens, Kristien
Jodendom en filosofie6sp1e sem.
Liska, Vivian
Techniekfilosofie6sp2e sem.
Cools, Arthur
Filosofie van de economie6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
Filosofie van de muziek6sp1e sem.
De Munck, Marlies
Media-ethiek6sp2e sem.
Hens, Kristien
Feministische filosofie6sp1e sem.
Van Brabandt, Petra