Iets voor jou?

Filosofie aan UAntwerpen

Actualiteit

De opleiding wijsbegeerte heeft bijzondere aandacht voor de moderne en hedendaagse wijsbegeerte. Ze biedt je hiermee een stevig kader om na te denken over evoluties in onze huidige samenleving. Je leert afstand te nemen om kritisch te reflecteren over maatschappelijke problemen en deze in hun ruimere verbanden te zien.

Zelf denken

Je leert niet alleen om kritisch na te denken, maar ook om je gedachten sterk te onderbouwen met argumenten. Deze argumenten leer je bovendien zowel schriftelijk als mondeling zo scherp mogelijk over te brengen. Op deze manier kan je je stem laten klinken in het maatschappelijke debat en beschik je over extra troeven op de arbeidsmarkt.


Troebel-filosofieplatform door oud-studenten wijsbegeerte UAntwerpen

Maïté de Haan en Julia Alegre behaalden een master in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens hun master hebben ze het filosofische platform ‘Troebel’ opgericht. Met Troebel willen ze hedendaagse thema’s, zoals identiteit, seksualiteit en het klimaat, filosofisch belichten.

Geboeid door maatschappelijke onderwerpen en persoonlijke levensvragen, kozen ze de opleiding wijsbegeerte aan de Universiteit van Antwerpen. Maïté geraakte tijdens de opleiding meer geïnteresseerd in wetenschapsfilosofie en feminisme en combineerde deze twee in haar masterthesis over gender en lichamelijkheid. Julia zocht haar antwoorden in de filosofische antropologie en schreef een masterthesis over vrijheid en identiteit. Met Troebel slaan ze op een inclusieve en toegankelijke manier een brug tussen de filosofie van grote denkers en alledaagse ervaringen.