Studieprogramma van het voorbereidingsprogramma wijsbegeerte

De studiepunten (sp) geven je een goed beeld van de tijd die je zal besteden aan je opleiding en aan elk opleidingsonderdeel. Per studiepunt moet je rekenen op 25 tot 30 uren studeren, lessen volgen en examens afleggen.

Voorbereidingsprogramma wijsbegeerte
Academiejaar :

Modeltraject (87 studiepunten) (voor houders van een academisch bachelordiploma)

Vaardigheden

Verplichte opleidingsonderdelen

Filosofische vaardigheden6sp1e+2e sem
Vanhaute, Liesbet
Schaubroeck, Katrien
Voortgangsseminarie bachelorproef3sp1e+2e sem
Bachelorproef12sp2e sem.
 

Geschiedenis van de wijsbegeerte

Verplichte opleidingsonderdelen

Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte6sp2e sem.
Lemmens, Willem
 
Hedendaagse continentale wijsbegeerte6sp2e sem.
Cools, Arthur
Hedendaagse analytische wijsbegeerte6sp1e sem.
Cuypers, Stefaan
 

Systematische wijsbegeerte

Verplichte opleidingsonderdelen

Logica, ken- en wetenschapsleer6sp1e sem.
Myin, Erik
Zahidi, Karim
Ethiek6sp1e sem.
Desmond, Hugh
Metafysica6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Wijsgerige psychologie6sp2e sem.
Myin, Erik
 

Systematische wijsbegeerte

Keuze tussen Cultuurfilosofie of Sociale en politieke filosofie

Cultuurfilosofie6sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
Sociale en politieke filosofie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
 

Lectuur van moderne filosofische auteur

1 seminarie moderne filosofische auteur te kiezen:

Seminarie moderne filosofische auteurs 13sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
 
Seminarie moderne filosofische auteurs 23sp1e sem.
Lemmens, Willem
 
Seminarie moderne filosofische auteurs3sp2e sem.
Vanhaute, Liesbet
 

Lectuur van hedendaagse filosofische auteur

1 seminarie hedendaagse filosofische auteur te kiezen:

Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 13sp1e sem.
Zahidi, Karim
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 23sp2e sem.
Van Eekert, Geert
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs3sp2e sem.
Van Eekert, Geert
 

Onderzoeksseminarie

Eén onderzoeksseminarie te kiezen uit:
(Omwille van de volgtijdelijkheid mag een student enkel een onderzoeksseminarie kiezen indien hij eerder of minstens gelijktijdig het met dit onderzoeksseminarie corresponderende basisvak heeft gevolgd of volgt. Bv: het OO Filosofie van de religie voor of gellijktijdig met het onderzoeksseminarie Filosofie van de religie.)

Onderzoeksseminarie metafysica6sp2e sem.
De Vriese, Herbert
Onderzoeksseminarie ethiek6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
Onderzoeksseminarie wijsgerige psychologie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
Onderzoeksseminarie filosofie van de religie6sp2e sem.
Van Herck, Walter
Onderzoeksseminarie esthetica6sp2e sem.
De Munck, Marlies
 

Modeltraject (66 studiepunten) (voor houders van een academisch masterdiploma)

Geschiedenis van de wijsbegeerte

Verplichte opleidingsonderdelen

Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte6sp2e sem.
Lemmens, Willem
 
Hedendaagse continentale wijsbegeerte6sp2e sem.
Cools, Arthur
Hedendaagse analytische wijsbegeerte6sp1e sem.
Cuypers, Stefaan
 

Systematische wijsbegeerte

Verplichte opleidingsonderdelen

Logica, ken- en wetenschapsleer6sp1e sem.
Myin, Erik
Zahidi, Karim
Ethiek6sp1e sem.
Desmond, Hugh
Metafysica6sp1e sem.
Van Eekert, Geert
Wijsgerige psychologie6sp2e sem.
Myin, Erik
 

Systematische wijsbegeerte

Keuze tussen Cultuurfilosofie of Sociale en politieke filosofie

Cultuurfilosofie6sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
Sociale en politieke filosofie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
 

Lectuur van moderne filosofische auteur

1 seminarie moderne filosofische auteur (1 of 2) te kiezen:

Seminarie moderne filosofische auteurs 13sp2e sem.
Vanheeswijck, Guy
 
Seminarie moderne filosofische auteurs 23sp1e sem.
Lemmens, Willem
 
Seminarie moderne filosofische auteurs3sp2e sem.
Vanhaute, Liesbet
 

Lectuur van hedendaagse filosofische auteur

1 seminarie hedendaagse filosofische auteur (1 of 2) te kiezen:

Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 13sp1e sem.
Zahidi, Karim
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 23sp2e sem.
Van Eekert, Geert
 
Seminarie hedendaagse filosofische auteurs3sp2e sem.
Van Eekert, Geert
 

Onderzoeksseminarie

Eén onderzoeksseminarie te kiezen uit:
(Omwille van de volgtijdelijkheid mag een student enkel een onderzoeksseminarie kiezen indien hij eerder of minstens gelijktijdig het met dit onderzoeksseminarie corresponderende basisvak heeft gevolgd of volgt. Bv: het OO Filosofie van de religie voor of gellijktijdig met het onderzoeksseminarie Filosofie van de religie.)

Onderzoeksseminarie metafysica6sp2e sem.
De Vriese, Herbert
Onderzoeksseminarie ethiek6sp1e sem.
Van Liedekerke, Luc
Onderzoeksseminarie wijsgerige psychologie6sp1e sem.
Reynaert, Peter
Onderzoeksseminarie filosofie van de religie6sp2e sem.
Van Herck, Walter
Onderzoeksseminarie esthetica6sp2e sem.
De Munck, Marlies