Waarom wijsbegeerte studeren in Antwerpen?

Actualiteit

De opleiding wijsbegeerte heeft bijzondere aandacht voor de moderne en hedendaagse wijsbegeerte. Ze biedt je hiermee een stevig kader om na te denken over evoluties in onze huidige samenleving. Je leert afstand te nemen om kritisch te reflecteren over maatschappelijke problemen en deze in hun ruimere verbanden te zien.

Zelf denken

Je leert niet alleen om kritisch na te denken, maar ook om je gedachten sterk te onderbouwen met argumenten. Deze argumenten leer je bovendien zowel schriftelijk als mondeling zo scherp mogelijk over te brengen. Op deze manier kan je je stem laten klinken in het maatschappelijke debat en beschik je over extra troeven op de arbeidsmarkt.

Maïté De Haan en Julia Alegre van het filosofische platform Troebel

Maïté de Haan en Julia Alegre behaalden in 2019 een master in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Antwerpen. Tijdens hun master hebben ze het filosofische platform ‘Troebel’ opgericht. Met Troebel willen ze hedendaagse thema’s, zoals identiteit, seksualiteit en het klimaat, filosofisch belichten.

Geboeid door maatschappelijke onderwerpen en persoonlijke levensvragen, kozen ze de opleiding wijsbegeerte aan de Universiteit van Antwerpen. Maïté geraakte tijdens de opleiding meer geïnteresseerd in wetenschapsfilosofie en feminisme en combineerde deze twee in haar masterthesis over gender en lichamelijkheid. Julia zocht haar antwoorden in de filosofische antropologie en schreef een masterthesis over vrijheid en identiteit. Met Troebel slaan ze op een inclusieve en toegankelijke manier een brug tussen de filosofie van grote denkers en alledaagse ervaringen.

Persoonlijke aanpak

De opleiding wijsbegeerte in Antwerpen heeft een eigen gezicht. Doordat er in kleine groepen gewerkt wordt, is er veel ruimte voor een persoonlijke aanpak. Studenten krijgen de kans om het woord te nemen, in discussie te treden met elkaar en met de docenten. Dit alles gebeurt in een gemoedelijke sfeer, vanuit wederzijds vertrouwen. Zo leer je iedereen kennen en word je aangemoedigd om je eigen filosofische stem te ontwikkelen.

Tijdens je studentenjaren kan je je aansluiten bij de vereniging Lingua. Wanneer je bent afgestudeerd, blijf je dankzij AlumniWijs in contact met andere oud-studenten filosofie tijdens inspirerende lezingen, debatavonden en de jaarlijkse Filosofienocturne.

Brede wetenschappelijke vorming

Je wordt ook aangemoedigd om je filosofische interesses verder te onderzoeken en te ontplooien. Of het nu politiek, wetenschap, economie of kunst betreft, als filosofiestudent kan je je erop toeleggen door middel van keuzeopleidingsonderdelen en gespecialiseerde seminaries.

Kennismaken met filosofische thema's zoals vrije wil, dierenwelzijn en zelfliefde? Luister naar de podcast Kluwen, gepresenteerd door de doctoraatsstudenten Martha Claeys en Lotte Spreeuwenberg.

Internationale context

Het studieprogramma voorziet een ruime keuze aan activiteiten om internationale ervaring op te doen. Jaarlijks wordt er een zomerschool georganiseerd waarin je les krijgt van vooraanstaande internationale denkers. Daarnaast is er een rijk aanbod aan lezingen en conferenties met internationale gastsprekers. Ook buiten de lessen bevind je je in Antwerpen in een aantrekkelijke internationale context, met een rijk en divers cultuuraanbod.

Londen

Senate House Londen

De masterstudenten van het vak 'Filosofie en samenleving'​ reisden samen met hun docenten Geert Van Eekert en Herbert De Vriese naar Londen om er een workshop bij te wonen. Die sloot aan bij het thema ‘politieke mythe en propaganda’ dat het centrale thema vormde van het vak: 'Hans Blumenberg and the Theory of Political Myth'. De plaats van afspraak was het Senate House van de University of London in het hart van de stad. De workshop bestond uit gastlezingen en tekstseminaries en bood veel ruimte voor discussie. De studenten vervoegden er een internationaal publiek en namen actief deel aan de Q&A-sessies. Na een intensieve studiedag werd er nog nagepraat in een Londense pub.

Rijnsburg: het Spinozahuis

Spinozahuis

Binnen in het SpinozahuisMasterstudenten van het vak 'Grondige studie metafysica' ondernamen samen met hun docenten Guy Vanheeswijck en Herbert De Vriese een studiereis naar Leiden en Rijnsburg. In de voormiddag stonden een wandeling door de binnenstad van Leiden, een bezoek aan het Academiegebouw en een lunch in de botanische tuin op het programma. In Rijnsburg kregen de studenten een hartelijke ontvangst en een rondleiding in het Spinozahuis. In de namiddag volgden twee lezingen en een uitvoerige discussie over het metafysische systeem van Spinoza. Tegen de vroege avond reisde de groep terug naar Leiden, waar de studiedag besloten werd met een verkwikkende maaltijd aan de Apothekersdijk.

Activiteiten
 • 6
  mrt
  Infodag
  Een goed gesprek, een boeiende presentatie, even rondlopen op de campus... Kom kennismaken met onze universiteit en opleidingen!
 • 24
  apr
  Infodag
  Een goed gesprek, een boeiende presentatie, even rondlopen op de campus... Kom kennismaken met onze universiteit en opleidingen!
 • 24
  jun
  Bachelorbeurs
  Nog niet beslist wat je gaat studeren? Kom voor de vakantie de knoop doorhakken!