Hieronder vind je de tarieven voor het academiejaar 2023-2024.

Hou er rekening mee dat er na de opname van studiepunten studiegeld verschuldigd is. De grootte van het verschuldigde bedrag is afhankelijk van de opleiding, het aantal definitief opgenomen studiepunten en het moment waarop de uitschrijving gebeurt.

Studiegeld bacheloropleidingen, initiële masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma's

1. De volgende tarieven zijn van toepassing op studenten met een nationaliteit van een EER-lidstaat*

 • diplomacontract:
  • standaardtarief: 282,1 euro + 13,5 euro/studiepunt (1092,1 euro voor 60 studiepunten)
  • tarief bijna-beursstudent: 282,1 euro + 4,9 euro/studiepunt (576,1 euro voor 60 studiepunten)
  • tarief beursstudent: 128,8 euro + 0 euro/studiepunt (altijd 128,8 euro onafhankelijk van de studiepunten)
 • examencontract-diploma:
  • 128,8 euro + 4,9 euro/studiepunt (422,8 euro voor 60 studiepunten)

2. De volgende verhoogde tarieven zijn van toepassing op studenten zonder een nationaliteit van een EER-lidstaat* in (enkel diplomacontracten mogelijk)

 • bacheloropleidingen:
  • 400 euro + 45 euro/studiepunt (3100 euro voor 60 studiepunten)
 • initiële masteropleidingen (uitgezonderd Research Master of Philosophy: zie 1.) en schakel- en voorbereidingsprogramma's:
  • standaardtarief: 400 euro + 90 euro/studiepunt (5800 euro voor 60 studiepunten)
  • gereduceerd tarief: 400 euro + 45 euro/studiepunt (3100 euro voor 60 studiepunten)

3. Volgende masteropleidingen hebben een afwijkend studiegeld (raadpleeg de opleidingswebsite voor de details):

*Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Kroatië, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden (of een persoon van een andere nationaliteit die uiterlijk op 31/12 van het betrokken academiejaar een EER-nationaliteit heeft verworven of in het bezit is van een permanente Belgische verblijfsvergunning (elektronische verblijfstitel minstens 5 jaar geldig van type B, C (K), D (L), F, M of elektronische verblijfstitel van type A met reden vluchteling, gezinshereniging, humanitair visum, slachtoffer mensenhandel of subsidiaire bescherming))

BREXIT: Britse studenten die in het bezit zijn van een type M verblijfsvergunning vallen onder het EER-tarief.

Studiegeld in het geval van het volgen van afzonderlijke opleidingsonderdelen

De volgende tarieven zijn van toepassing op studenten met een nationaliteit van een EER-lidstaat*

Niet-EER nationaliteiten zonder permanente Belgische verblijfsvergunning kunnen enkel in creditcontracten inschrijven indien zij reeds in een diploma-opleiding zijn ingeschreven of niet op basis van een studentenvisum in België verblijven. In dat geval betalen zij voor het creditcontract het verhoogde tarief van 400 euro + 90 euro/studiepunt.

*Europese Economische Ruimte (EER): België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Kroatië, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden (of een persoon van een andere nationaliteit die uiterlijk op 31/12 van het betrokken academiejaar in het bezit is van een permanente Belgische verblijfsvergunning (elektronische verblijfstitel minstens 5 jaar geldig van type B, C, D, E(+), F(+), M of elektronische verblijfstitel van type A met reden vluchteling, gezinshereniging, humanitair visum, slachtoffer mensenhandel of subsidiaire bescherming)). 

Studiegeld master-na-master

De volgende tarieven zijn van toepassing op de master-na-masteropleidingen:

Diplomacontract:

 • Farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen
  • master-na-master Master in de klinische biologie: 282,1 euro + 6,8 euro/studiepunt (690,1 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de ziekenhuisfarmacie: 282,1 euro + 6,8 euro/studiepunt (690,1 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de industriële farmacie: 282,1 euro + 13,5 euro/studiepunt (1092,1 euro voor 60 studiepunten)
 • Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • master-na-master Master in de specialistische geneeskunde: 282,1 euro + 6,8 euro/studiepunt (690,1 euro voor 60 studiepunten)
  • master-na-master Master in de huisartsgeneeskunde: 282,1 euro + 6,8 euro/studiepunt (690,1 euro voor 60 studiepunten)
 • Rechten
  • master-na-master Master in het fiscaal recht: 300 euro + 55 euro/studiepunt (3600 euro voor 60 studiepunten)
 • Bedrijfswetenschappen en economie
  • master-na-master Master of Maritime and Air Transport Management: 17750 euro*
 • Wetenschappen
  • master-na-master Master of Water Sustainability: Integrating Technology- and Nature-based Solutions: 285 euro + 45 euro/studiepunt (2985 euro voor 60 studiepunten); gereduceerd tarief naar 285 euro + 13,5 euro/studiepunt mogelijk na selectie door de faculteit
 • Instituut voor ontwikkelingsbeleid - en beheer*
  • master-na-master Master of Globalisation and Development
  • master-na-master Master of Governance and Development
  • master-na-master Master of Development Evaluation and Management
   • studenten zonder beurs: 2750 euro
   • studenten met beurs: a) ICP/BTC beurs: 1092,1 euro; b) andere beurzen: 5150 euro

Examencontract-diploma:

 • 128,8 euro + 4,9 euro/studiepunt

Opgelet, niet alle opleidingen kunnen onder examencontract gevolgd worden.  De toelating van de faculteit is steeds vereist.

*inning en terugbetaling gebeurt door de organisator volgens de richtlijnen van de organisator (het getoonde bedrag is het bedrag voor 60 studiepunten)

Studiegeld doctoraat

​Bij een inschrijving als doctoraatsstudent betaal je studiegeld voor de eerste inschrijving in het doctoraat en voor de verdediging. Als beide situaties samenvallen binnen één academiejaar zijn beide bedragen verschuldigd. 

De volgende tarieven zijn van toepassing op het doctoraat (diplomacontract):

 • Eerste inschrijving in het doctoraat: 545,8 euro
 • Herinschrijving: 0 euro
 • Verdediging: 545,8 euro

De betaling van het studiegeld mag enkel gebeuren nadat je vanuit de centrale studentenadministratie expliciet de vraag hebt gekregen.

Studiegeld micro-credentials, postgraduaten en uitwisseling

De studiegelden voor de micro-credentials zijn terug te vinden op de respectievelijke webpagina's van de studiegids. Afhankelijk van de micro-credential verloopt de inning van het studiegeld via de faculteit of via de centrale onderwijsadministratie. In het laatste geval vind je het berekende studiegeld en de betalingsinformatie terug in het studentenportaal (SisA selfservice).

Postgraduaatstudenten moeten rechtstreeks contact opnemen met de organisator van het postgraduaat voor informatie over het studiegeld en de betaling.

Uitwisselingsstudenten (Inkomende Erasmus, Interuniversitair akkoord, Interuniversitaire opleiding met Universiteit Antwerpen als gastinstelling...) betalen geen studiegeld aan de Universiteit Antwerpen.