'De taal was wel een aanpassing!'

Waarom ben je aan de Universiteit Antwerpen komen studeren?

Eerst en vooral omwille van praktische redenen. Ik woon namelijk in Bergen op Zoom, dicht bij de Belgische grens. Antwerpen is dus makkelijk bereikbaar en niet ver van huis. Ik vond de opleiding bachelor handelsingenieur in de beleidsinformatica inhoudelijk zeer interessant maar die opleiding wordt niet aangeboden in Nederland. Dat speelde zeker ook mee. Bovendien was het lage studiegeld een duwtje in de rug om over de grens te gaan studeren. In Nederland betaal je al snel het dubbele!

Wat viel je vooral op tijdens je eerste jaar?

De hoeveelheid leerstof! Dat was toch even slikken. Hier moet je veel leerstof vanbuiten leren. Dat is in Nederland anders. Daar ligt de focus veel meer op de praktijk. Vooral de vakken wiskunde en talen waren pittig!

Heb je ondersteuning gekregen?

Ja, zeker! Voor de taalvakken moet je meestal zelf vragen naar bijlessen. Je krijgt als student veel mogelijkheden om je kennis bij te schaven maar je moet daarin zelf het initiatief nemen. Wiskundige vakken zoals statistiek staan erom bekend dat ze voor de meeste studenten moeilijk zijn. Daarvoor kan je dus naar bijlessen gaan die regelmatig worden georganiseerd. Je kan er als student je vragen stellen of om extra oefeningen vragen.

Heb je snel nieuwe vrienden gemaakt toen je begon te studeren?

Ik ben echt blij dat ik heb meegedaan aan de verkenningsdagen van de Universiteit Antwerpen. Tijdens die dagen leerde ik snel nieuwe mensen kennen. Sommigen daarvan zijn nu nog steeds vrienden. Als ik niet had meegedaan aan de verkenningsdagen, zou het voor mij lastiger geweest zijn om mensen aan te spreken.

Ik sloot me ook aan bij de studentenvereniging ‘Innovation Meets Business & IT’ (IMBIT) van mijn richting. Daar belandde ik na een tijdje in het presidium. Op die manier leerde ik veel mensen uit mijn studierichting kennen en breidde ik mijn netwerk uit. Via de studentenclub kwam ik trouwens ook in de Studentenraad terecht!

Dat is een indrukwekkend traject! Wat doe je dan zoal in de Studentenraad?

Ik sta in voor de vertegenwoordiging van studenten op verschillende niveaus binnen de universiteit. We krijgen bijvoorbeeld inspraak in de lessenroosters of de examenplanning maar ook in andere student gerelateerde zaken zoals sociale aangelegenheden of het Onderwijs- en Examenreglement. Het is een heel boeiende functie. Via de Studentenraad laten we onze stem gelden. Je merkt dat de universiteit er rekening mee houdt.

Ik kan me best voorstellen dat je ook heel wat culturele verschillen hebt ervaren toen je hier kwam studeren? Weet je nog wat jou het meest opviel?

De taal was zeker een aanpassing! Jullie gebruiken uitdrukkingen als ‘Ça va?’ in plaats van ‘Hoe gaat het?’. Heel vreemd… Ik herinner me ook nog de spelletjes op de verkenningsdag. Ik vond dat heel gek want het waren Chiro- en Scoutsspelletjes. Dat zie ik in Nederland niet snel gebeuren. Het cliché werd natuurlijk ook bevestigd: Het zijn de Nederlanders die altijd de vragen stellen tijdens de les en luidruchtiger en directer zijn dan Belgen.

Wat voor mij ook vreemd was, is dat in België studentenclubs verbonden zijn aan studierichtingen. In Nederland zijn dat twee aparte werelden. Daar ga je naar school en daarnaast kan je gaan feesten of andere activiteiten doen met je studieclub. Ik vind het wel een voordeel dat studentenverenigingen in België zo intens verbonden zijn met de studierichting. Ze organiseren naast de gebruikelijke feestjes ook studie gerelateerde activiteiten zoals debatten, workshops, excursies,…

Was het voor jou een grote aanpassing om je te verplaatsen in Antwerpen. Als wij Belgen naar Nederland gaan, zijn we meestal onder de indruk van de doordachte wegeninfrastructuur. Dus ik kan me best voorstellen dat het voor Nederlanders omgekeerd ook wel even wennen is?

Ik kom zelf uit een redelijk klein dorp. Ik moest me meestal met de auto verplaatsen als ik ergens naartoe wilde. Veel fietsen deed ik dus niet. Als je uit Amsterdam komt, kan ik me best voorstellen dat het een schok kan zijn om in Antwerpen te fietsen… Al kan ik me wel doodergeren aan alle wegenwerken in Antwerpen. Je kan haast nergens door en er wordt overal wel aan iets gewerkt.

Heb je ooit heimwee naar Nederland?

Nee, eigenlijk niet. Ik had het wel moeilijk toen het minder vlot ging tijdens mijn eerste jaar. Toen dacht ik: Misschien is het in Nederland toch wel makkelijker. Maar toen ik door die periode was, voelde ik me kiplekker in Antwerpen. Ik ben heel tevreden met mijn keuze om hier te komen studeren.

Heb je ondertussen meer Belgische dan Nederlandse vrienden?

Ik heb meer Belgische vrienden. Zeker weten! Ik kom haast niet meer in Nederland. Enkel tijdens het weekend ga ik sporadisch naar huis. Mijn sociale leven speelt zich vooral in Antwerpen af. Ik kan dus echt niet spreken van heimwee naar Nederland.

Misschien blijf je gewoon in België wonen?

Dat zou goed kunnen!

Was het moeilijk om een kot te vinden in Antwerpen?

Nee, absoluut niet. In Nederland moet je hospiteren maar hier hoeft dat helemaal niet. Hier is het gewoon op basis van ‘first come first served’. Je maakt een afspraak met de kotbaas om een kamer te bekijken en als die je bevalt, kan je direct tekenen. Lekker praktisch. En ook goedkoper: Gemiddeld is een kamer huren in België goedkoper dan in Nederland.

Welke tips zou je startende Nederlandse studenten aan de Universiteit Antwerpen nog kunnen meegeven?

Probeer direct contact te leggen met en je te mengen onder de Belgische studenten. Ik zou me persoonlijk niet helemaal afzonderen met een clubje Nederlanders. Probeer het studentenleven te ontdekken via de studentenclubs. Het is een ideale manier om je netwerk uit te bouwen en je hebt er, op professioneel niveau, ook heel wat aan. Sta ook met je beiden voeten op de grond en neem je studies serieus! Het is best intens in het eerste jaar. Dus ga er direct voor en dan komt het wel goed!