Side header image

Bachelor in de architectuur

Jobmogelijkheden

 • Deze jobmogelijkheden zijn enkel van toepassing voor wie het masterdiploma behaald heeft.

Je kan nog vele kanten uit

Met een masterdiploma architectuur ben je een vakkundig en academisch gevormd architect met een kritische ingesteldheid. Daardoor ben je breed inzetbaar.

Natuurlijk kan je als zelfstandig architect aan de slag, maar het kan ook anders. Het beroep van architect evolueert steeds meer van individueel ontwerper naar partner in een ontwerp- of bouwteam. Je werkt dan samen met ingenieurs, aannemers, economen en energiedeskundigen in een multidisciplinaire omgeving. 

Daarnaast kan je uiteraard ook kiezen uit een brede waaier van andere beroepsprofielen: 

 • architectonisch en constructief ontwerper
 • leidinggevende in een studie- of ontwerpbureau
 • adviseur
 • deskundige in bouwtechnische aspecten
 • projectleider in de sectoren bouw, vastgoed en projectontwikkeling
 • verantwoordelijke in bouwmanagement
 • medewerker of leidinggevend persoon in openbare diensten: ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting, monumenten- en landschappen
 • beheerder van het gebouwd patrimonium
 • beleidsmaker of ontwerper in ruimtelijk beleid
 • bouwtechnisch onderzoeker

Onderwijs

Heb je zin om les te geven? Na het volgen van een educatieve master kan je als leraar in het secundair onderwijs aan de slag. Je kan de educatieve master volgen na de bachelor of, via een verkort traject, na de master architectuur.

Onderzoek

Aan de universiteit kan je je verdiepen in onderzoek. In Antwerpen focussen we ons op 3 soorten onderzoeksthema’s:  

 • ontwerpmethodologie, architectuurtheorie en geschiedenis van architectuur- en stedenbouw 
 • bouwfysische en energetische problemen 
 • ontwerpend onderzoek 

De onderzoeksthema’s worden steeds getoetst aan de maatschappelijke relevantie. Een carrière aan de universiteit begin je met een doctoraatsopleiding.

Anna Van Oekelen

Anna Van Oekelen
Anna Van Oekelen: "Iedere ontwerpopdracht was een nieuw avontuur."