Bachelor in de architectuur

 

Bachelor: een pedagogie van systematiek


Je start de bacheloropleiding met een initiatiemodule. Daarna verken je de wereld van de architectuur via thematische modules waarbij theorie, casus en ontwerpen hand in hand gaan. In deze modules benader je architectonisch ontwerpen telkens vanuit een andere invalshoek: cultuur, omgeving en constructie. Je eindigt je bachelor met een synthesemodule. Met je bachelorproef toon je aan dat je op een kritische manier kan omgaan met een complexe ontwerpopgave.

De modulaire structuur van de opleiding laat je toe om je kennis en vaardigheden stapsgewijs te ontwikkelen. Schetsen, schaal-modellen bouwen en digitaal tekenen: je leert het allemaal. Daarnaast stimuleert de opleiding een onderzoeksgerichte houding. Zo sta je onder meer stil bij de maatschappelijke rol van architectuur en de hedendaagse uitdagingen waarmee de discipline geconfronteerd wordt, zoals besparing en duurzaamheid. Zowel je probleemstellende als probleemoplossende vermogens worden maximaal aangesproken.

Wat je leert in de aula toets je herhaaldelijk aan de maatschappelijke realiteit via excursies, studiereizen en projectweken in binnen- en buitenland. De opleiding is ervarings- en studentgericht en heeft daarenboven een engagement met de stad waarin ze woont. Antwerpen wordt jouw labo als je individueel of in kleine groepjes aan het ontwerpen gaat. Je krijgt feedback van je docenten, die je bovendien permanent updates uit het werkveld meegeven.

Vertrekkend vanuit 3 domeinen

In de bacheloropleiding architectuur leer je zowel het fenomeen als de discipline van architectuur kennen en begrijpen. Je exploreert het brede veld van de architectuur als beginnend ontwerper. De gebouwde omgeving is het centrale studieobject.

De opleiding beoogt de integratie van ontwerpvaardigheden en wetenschappelijke kennis in drie domeinen:

  • cultuur (typologie: wat bouwen?)
  • omgeving (topologie: waar bouwen?)
  • constructie (tektoniek: hoe bouwen?)

Deze domeinen zijn bepalend voor een architecturaal project.

In je bachelorproef ontdek je architectuur vanuit haar complexiteit