Master architectuur
Master: pedagogiek van confrontatie

Na de bacheloropleiding heb je als architectuurstudent al een sterke passie voor je vakgebied ontwikkeld. Je kent architectuur als cultureel veld en als discipline, en je weet inmiddels waar je erin thuis hoort. Het studiowerk brengt een specifieke sfeer tot stand, een wereld van uitwisselingen en experimenten. Verschillende opleidingsonderdelen, lezingen en workshops openen een internationaal perspectief. 
 
De masteropleiding architectuur biedt je nog meer mogelijkheden tot verdieping en is sterk verweven met onderzoek. Via twee theorielijnen – ‘architectuurtheorie’ en ‘bouwen’ – verrijk je je kennis, maar de meeste competenties ontwikkel je op een geïntegreerde manier en toets je via ontwerp en onderzoek. 
 
Een onderzoekende ingesteldheid staat dus voorop, met veel aandacht voor persoonlijke reflectie en synthese. Je oefent in integraal ontwerpen en onderzoeken. Daarbij kies je zelf voor een ontwerpstudio die verankerd zit in een onderzoekscel. Ook voor je masterproef krijg je omkadering en begeleiding binnen een van de onderzoekscellen. Tijdens het opleidingsonderdeel verkenning van de praxis kan je dan weer het werkveld verkennen. Ten slotte ontdek je de breedte van het vakgebied via keuze-opleidingsonderdelen binnen en buiten de faculteit. 
 
Je diploma wordt in alle staten van de Europese Unie erkend als voorwaarde tot de uitoefening van het beroep van architect. 

Je opleiding eindig je met een masterproef