Ontwerpen staat centraal in de opleiding

Het ontwerpen van architectuur is het bedenken van een toekomstig gebouw of gebouwde omgeving – hoe het werkt, hoe het eruit ziet, en hoe het gebouwd kan worden. Het bedenken van een toekomstige gebouwde omgeving heet een architecturaal ontwerpproces: een geheel van activiteiten waarbinnen en waardoor architectuur ontworpen wordt.

Het ontwerpproces vormt een onderdeel van een veel groter en complexer proces dat leidt tot de realisatie van een gebouw, maar het is er wel een essentiële component van. De verhouding ontwerpen en theorie in de opleiding is ongeveer 50/50, maar hier speelt het profiel van de student uiteraard een rol.

Het combineren van vaardigheden en kennis

Om te kunnen ontwerpen moet een architect verschillende vaardigheden en diverse kennis bezitten, en die kunnen combineren. Stap voor stap brengen wij je via onze ontwerpstudio's deze vaardigheden bij.

Door oefeningen, analyse en reflectie onderzoek je hoe een ontwerpproces aangevat kan worden en exploreer je verschillende basisprincipes van ontwerpen. Je oefent het toepassen van verschillende ontwerpmethodieken en -vaardigheden en onderzoekt de mogelijkheden, kansen en beperkingen ervan. Het centrale thema is ‘ruimtelijkheid’: het kwantitatief en kwalitatief afbakenen van ruimte in relatie met de bredere ruimtelijke context. Je leert diverse ontwerpcriteria die verband houden met ruimtelijkheid begrijpen en je leert daarover helder en correct te communiceren in taal en beeld. De ontwerpoefeningen verlopen parallel met en in relatie tot een initiatie in het opbouwen van een referentiekader.

De focus in de opleidingligt op deze vaardigheden:

  • schetsen: tekenen met de vrije hand van observaties en ontwerpvoorstellen
  • projectietekenen: tekenen volgens architecturale tekenconventies
  • computertekenen: CAD, BIM, beeldbewerking, lay-out
  • maquettes maken: bouwen van schaalmodellen
  • schrijven: schriftelijk weergeven van observaties en ontwerpvoorstellen
  • mondeling presenteren: mondeling weergeven van observaties en ontwerpvoorstellen
  • grafisch presenteren: visueel weergeven van observaties en ontwerpvoorstellen

Je merkt het: beeldcommunicatie en layout vormen een belangrijk onderdeel van je opleiding.