Educatieve master via een flexibel traject

Al een masterdiploma behaald?

Als je al een master (of licentiaat) in jouw vakdomein behaald hebt, kan je de educatieve master volgen via een verkort traject. Dat omvat alleen een component leraarschap van 60 studiepunten.

Een professionele bachelor secundair onderwijs behaald?

Als je een professionele bachelor secundair onderwijs behaald hebt, kan je instromen in sommige afstudeerrichtingen. Je volgt eerst een schakelprogramma om toelating te krijgen tot de component vakdomein. De component leraarschap volg je niet volledig, maar via een zalmtraject. Op deze manier komt wat je reeds leerde in je professionele bachelor niet opnieuw aan bod.

Ook vanuit andere professionele bachelors kan je via een schakelprogramma instromen in sommige afstudeerrichtingen van de educatieve masteropleidingen.

Een bijkomend bekwaamheidsbewijs behalen (VE)?

Als je reeds een master- of licentiaatsdiploma én een bewijs van pedagogische bekwaamheid op zak hebt (bv. SLO), dan kun je een extra lesbevoegdheid (VE) behalen door enkel een vakdidactiek, groeistage en de masterproef op te nemen. Voorwaarde is wel dat je voldoende credits hebt behaald binnen het vakgebied om de extra vakdidactiek te mogen volgen. De te volgen groeistage kan eventueel worden afgelegd via werkplekleren. Hierbij zijn dezelfde criteria van toepassing als bij een liobaan.

Neem contact op via educatieve-master@uantwerpen.be om te informeren naar jouw mogelijkheden.

Combineer je studeren met werk?

Als je je studie combineert met een job dan kan je aan de Universiteit Antwerpen rekenen op extra ondersteuning en begeleiding van het Centrum voor Werken en Studeren.