Stage tijdens de opleiding geschiedenis

Stage publieksgeschiedenis

De stage geeft je de kans om in de cultureel-erfgoedsector een eerste beroepservaring op te doen. In een archief, museum, bibliotheek, erfgoedcel, cultuurcentrum… werk je mee aan een project rond de (historisch georiënteerde) publiekswerking van deze organisaties. Daarnaast proef je van het dagelijkse reilen en zeilen binnen de professionele omgeving waar je aan de slag bent.

Aan het begin van het eerste semester vertellen een viertal inspirerende gastsprekers over hun ervaringen met publiekswerking. Dan volgt de eigenlijke stage: je maakt een keuze uit een lijst met mogelijke stage-instellingen en hun projecten. Zodra die zijn toegewezen, kan je aan de slag onder begeleiding van een medewerker van de organisatie. De stage omvat 120 werkuren en kan in het eerste en/of het tweede semester plaatsvinden.

Aan het eind van je stage schrijf je een verslag over je ervaringen, beschrijf je het product of de activiteit waaraan je meewerkte en geef je een kritisch commentaar bij de wijze waarop de stage-instelling omgaat met geschiedenis voor een breed publiek.

De stage werd pas recent in het masterprogramma geschiedenis opgenomen. De eerste ervaringen zijn uiterst positief, zowel voor de studenten als voor de stage-instellingen zelf.