Side header image

Jobmogelijkheden

Met de masteropleiding farmaceutische zorg word je bijzonder goed voorbereid om aan de slag te gaan als officina-apotheker in een openbare apotheek. In een officina zijn de beroepsmogelijkheden voor een apotheker veel ruimer dan enkel apotheker-eigenaar. Vele apothekers werken immers zelfstandig of in dienstverband als provisor (dit is een apotheker-titularis die de officina beheert in plaats van de eigenaar), als adjunct-apotheker of als plaatsvervangend apotheker. Je taak zal vooral bestaan uit het verschaffen van informatie over geneesmiddelen en patiëntenbegeleiding. Uiteraard blijf je naast de therapiebegeleiding ook verantwoordelijk voor de conformiteit en de kwaliteit van specialiteiten en bereidingen. De laatste jaren echter ligt de nadruk meer en meer op de sociale rol die je als apotheker vervult betreffende het correcte gebruik van geneesmiddelen. Je geeft de patiënt een wetenschappelijk gefundeerde uitleg over de geneesmiddelen verbonden aan een voorschrift, de zelfzorggeneesmiddelen en de parafarmaceutische producten.

Aansluitend op dit masterdiploma bestaan er de volgende master-na-master-opleidingen:
  • opleiding tot ziekenhuisapotheker (een opleiding van drie jaar, waarbinnen een academische opleiding van ten minste 60 studiepunten noodzakelijk is),
  • industrie-apotheker (één jaar bijkomende opleiding)
  • een specialisatie in de klinische biologie (een opleiding gespreid over vijf jaar).
     
Het behalen van een doctorstitel is mogelijk na ongeveer vier jaar fundamenteel onderzoek.

Werk je in een ziekenhuis dan sta je o.a. in voor beheer en management, distributie van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en implantaten, bereiden van steriele geneesmiddelen, sterilisatie, hygiëne, informatie naar medici en paramedici, opvolgen van klinische studies en het opstellen van formularia.

Spreekt de overheid als werkomgeving je aan, dan kan je terecht bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Je kan ook aan de slag in het onderwijs. De academische lerarenopleiding sluit aan bij de masteropleiding. De academische graad van ‘geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 2’ geeft officiële bevoegdheid voor het secundair onderwijs, tweede en derde graad.

De tewerkstellingssituatie van de apothekers is zeer gunstig: de werkloosheid kan als nihil beschouwd worden. Van werk ‘zoeken’ is nauwelijks sprake: de overgrote meerderheid van farmaciestudenten heeft werk nog voor het afstuderen. De meeste apothekers werken voltijds, maar deeltijds werk behoort eveneens tot de mogelijkheden.