Side header image

Jobmogelijkheden

Chemiesector biedt uitstekende kansen

Met deze opleiding kies je voor een toekomstberoep. De vraag is groot, werkzekerheid is een feit en de sector betaalt goed.

Wist je dat Antwerpen na Houston de hoogste concentratie chemische industrie ter wereld heeft?

Met je masterdiploma op zak en dankzij onze uitstekende samenwerking met bedrijven staan heel veel deuren voor jou open.

Man of vrouw van het lab

Zo kan je probleemloos een job vinden in de chemische nijverheid:

  • de petrochemische sector
  • de staalnijverheid
  • de kunststoffensector
  • de meststoffenproductie

Jouw taak wordt het ontwerpen van diverse processen en het ontwikkelen van analyses met behulp van de meest gesofisticeerde apparatuur.

Ook een baan als technisch-commercieel expert in chemische producten of analyseapparatuur behoort tot de mogelijkheden.

Milieutechnologie

Je kan aan de slag als deskundige of technoloog bij de milieuafdeling van bedrijven en waterzuiveringsstations, of je wordt coördinator van afvalbeheer.

Ook intercommunales kunnen jouw expertise gebruiken in de functie van milieuambtenaar of milieucoördinator.

Carrière in onderzoek

Ben je in de loop van je studie gebeten door het onderzoeksvirus, dan kan je kiezen voor het behalen van een doctoraat waarmee je een academische carrière kan uitbouwen.