Sensibiliseringsles over alcoholgebruik

Je klas op een interactieve manier informeren over verantwoord alcoholgebruik? Het GGAME-project, een dienstverleningsproject vanuit de Universiteit Antwerpen, biedt een actieve sensibiliseringsles die je daarbij kan helpen. De les, gegeven door de onderzoekers van het project zelf, gaat dieper in op wat alcohol met het lichaam doet, wat de risico’s zijn en hoe je op een verantwoorde manier met alcohol kan omgaan.

Voor wie? leerlingen van het 4de jaar secundair ASO en TSO (in overleg kan de les ook aan de 3de graad ASO/TSO worden aangeboden)

Waar? op school

Wanneer? op aanvraag

Duur: 1,5 uur. Daarnaast is er een uitgebreide versie beschikbaar die niet alleen de les omvat, maar ook een klasgesprek met getuigenissen door Project Jongeren, om het onderwerp verder te verkennen. Deze versie duurt een halve dag en is ideaal voor klasgroepen van 25 à 30 leerlingen.

Goed om weten: Rond de sensibiliseringsles loopt een wetenschappelijk onderzoek. Als je hieraan als school graag meewerkt, ontvangen de leerlingen een korte online vragenlijst, meteen na de les en drie maanden later. Zo kunnen de onderzoekers evalueren wat de leerlingen van de les vonden en of het een effect had op hun alcoholgebruik.

EU-simulatie leerpakket

Het EU-simulatie leerpakket bestaat uit een simulatiespel waarin leerlingen in de huid kruipen van Europese staatshoofden en regeringsleiders tijdens een bijeenkomst van de Europese Raad en op speelse wijze leren wat waarden, belangen en compromissen zijn. Het leerpakket is ingebed in de eindtermen van de derde graad secundair. 

Voor wie? leerlingen van het 6de jaar ASO

Waar? bij u op school (binnen een straal van 10 kilometer van onze universiteit) of op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen 

Wanneer? Dit leerpakket kan tijdens het gehele schooljaar aangevraagd worden, minstens een maand op voorhand.

Duur: een halve dag (3 of 4 lesuren)

Goed om weten: 

  • Idealiter nemen 27 leerlingen deel, voor 27 EU lidstaten, maar we zijn flexibel, zolang er minimum ca. 20 leerlingen zijn. 
  • Het EU-simulatie leerpakket is een sterk interactief spel waarbij leerlingen zowel individueel als in klasgroep werken.
  • Dit leerpakket bieden wij gratis aan.​

Praktisch: In aanloop naar het simulatiespel kan je gebruikmaken van de ondersteuning door een van onze (student)assistenten die graag met jou de voorbereidingen doorneemt.

Les van de Eeuw

Tijdens de Campus Club, waar leerlingen proeven van (het leven aan) de universiteit, kunnen ze ook kennismaken met sociaalwetenschappelijk onderwijs aan de Universiteit Antwerpen. 

Samen met academici, inspirerende figuren en experten ontleden we de uitdagingen en opportuniteiten die de samenleving met zich meebrengt. Op die manier willen we jullie blikveld verbreden en kritisch beoordelingsvermogen aanscherpen

Voor wie? leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs

Waar? op de Stadscampus 

Wanneer? tijdens de Campus Club op 4 februari 2025

Duur: een halve dag 

Workshop 'Wat is recht?'

In het dagelijkse leven praten we vaak over 'het recht'. Maar wat is 'recht' eigenlijk? Een antwoord op deze vraag is niet altijd eenvoudig te geven, omdat het recht vanuit verschillende invalshoeken bekeken kan worden. De rechtenopleiding is daardoor ook een veelzijdige opleiding.

Tijdens de workshop 'Wat is recht?' ontdekken leerlingen wat het inhoudt om rechtenstudent te zijn en jurist te worden. Ze krijgen juridische problemen voorgeschoteld en moeten deze oplossen aan de hand van het wetboek – het belangrijkste hulpmiddel van de rechtenstudent – of gewoon op basis van gezond verstand. Aan de hand van verschillende opdrachten worden ze door de rechtenopleiding geloodst en krijgen ze inzicht in de opbouw en invulling ervan. 

Voor wie? leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs

Waar? op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen

Wanneer? minimum een maand op voorhand via het inschrijvingsformulier aan te vragen

Duur: 1,5 uur

Goed om weten: De workshop 'Wat is recht?' wordt gratis aangeboden. 

Workshops sociale wetenschappen 'Actueel'

De Faculteit Sociale Wetenschappen biedt een reeks van lezingen, workshops en interactieve lessen aan, op maat van de laatste graad secundair onderwijs. 

Voor wie? leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs

Waar? doorgaans op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, maar op locatie kan bekeken worden (afhankelijk van de agenda's van onze docenten)

Wanneer? op aanvraag of op 4 februari 2025 tijdens de Campus Club

Duur: een lesuur. Op maat van jullie wensen kan er een hele/halve dag georganiseerd worden.

Lespakket 'Een teer onderwerp... voor nicotieners'

Het lespakket ‘Een teer onderwerp... voor nicotieners’ wil jongeren bewust maken van de gevaren van roken. Het pakket richt zich tot leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs, maar is ook geschikt voor andere leeftijden. Het is een kant-en-klaar, laagdrempelig pakket waarmee je meteen aan de slag kan in de klas. 

Het pakket bestaat uit: 

  • een boekje voor de leerlingen (twee versies, voor de A- en B-stroom secundair onderwijs) 
  • een PowerPointpresentatie 
  • een handleiding 

De presentatie duurt ongeveer een (les)uur en bevat alle informatie uit het boekje en een aantal quizvragen voor in de les. Door kleurenkaartjes op te steken lossen de leerlingen de meerkeuzevragen klassikaal op. Deze kaartjes zitten achteraan in de boekjes en zijn afscheurbaar, zodat elke leerling meteen drie kleurenkaartjes ter beschikking heeft.

Voor wie? leerlingen van het 1ste en 2de jaar secundair onderwijs

Waar? op school

Duur: een lesuur

Werelddag zonder tabak

Prof. dr. Filip Lardon animeerde heel wat kinderen met een interactieve voordracht over de gevaren van roken.

Lesmateriaal 'Bepaal mee de superdiverse toekomst'

​Leerkrachten hebben nood aan lesmateriaal dat de superdiversiteit in het onderwijs als troef benut

Inspelend op de grote maatschappelijke relevantie van lesmateriaal rond minder bekende of minder voor de hand liggende personen en thema’s werkten masterstudenten van de academische lerarenopleiding mee aan dit toekomstproject. Multiperspectiviteit staat hierbij centraal, omdat het boeiend en leerrijk is om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar maatschappelijk relevante kwesties

Het ontwikkelde materiaal werd onderverdeeld in twee thema's:

Een aantal 'knappe koppen' werd door de Antwerp School of Education tot een hoogwaardige posterreeks in twee formaten (A2, A3) uitgewerkt. Geëngageerde leerkrachten en schoolbesturen kunnen deze reeks of een selectie eruit gratis bestellen.

Voor wie? leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs

Waar? op school