Privacy

Conform artikel 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt de lezer in kennis gesteld van het volgende:

Met het oog op een geautomatiseerde verwerking van de leen en IBL worden een aantal gegevens verzameld. Het geautomatiseerd bestand waarin deze gegevens worden verwerkt kan u, voor wat betreft de gegevens die op u betrekking hebben, raadplegen via Mijn Bibliotheek. Bovendien heeft u de mogelijkheid om schriftelijk inzage in, of verbetering van deze gegevens aan te vragen.

Elektronische informatie

De website van de universiteitsbibliotheek bevat links naar elektronische informatiebronnen. Het gebruik daarvan is onderworpen aan de bepalingen van een gebruikerslicentie. Deze licenties bevatten copyrightrechtelijke beperkingen die dienen nageleefd door de geautoriseerde gebruikers.

Studenten, onderzoekers en personeel van de Universiteit Antwerpen mogen elektronische informatiebronnen gebruiken in de context van onderwijs, onderzoek of persoonlijke studie. Commerciëel gebruik van de informatie is niet toegelaten.

Externe bibliotheekgebruikers mogen de meeste elektronische informatiebronnen raadplegen, in de leeszalen van de universiteitsbibliotheek op de daarvoor ter beschikking gestelde pc’ en ook uitsluitend in de context van onderwijs, onderzoek of persoonlijke studie.

Neem contact op met de helpdesk van de universiteitsbibliotheek bij vragen of twijfel over correct gebruik van elektronische informatie.

Scannen en kopiëren

De kopieertoestellen in de leeszalen mogen slechts worden gebruikt voor kopieerwerk toegelaten door de Belgische auteurswet. De Universiteit Antwerpen betaalt reprorechten aan Reprobel, de organisatie die in België de reprogelden int. Het kopiëren van artikelen en delen van boeken is daardoor toegelaten. Printen uit databanken die door de bibliotheek worden aangeboden is in de regel toegestaan voor niet-commercieel gebruik.