Doctorandi worden in de academische bestuurs- en beleidsorganen vertegenwoordigd door collega-doctorandi. Deze vertegenwoordigers zetelen in de facultaire doctoraatscommissies (FDC) en in de Raad van de Antwerp Doctoral School (rADS). Enkelen onder hen zijn ook vertegenwoordiger van een wetenschapsdomein binnen het Bureau van de Antwerp Doctoral School (bADS), dat intensief de vergaderingen van de rADS voorbereidt. Heb je vragen over het beleid of ideeën ter verbetering van de ondersteuning van jouw collega-doctorandi aan de Universiteit Antwerpen, dan zijn de onderstaande doctorandivertegenwoordigers je eerste aanspreekpunt.


Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA)
Bedrijfswetenschappen en Economie
Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Mats Van Delen
Lid van Bureau ADS voor Medische en Biomedische wetenschappen
Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB)
Letteren en Wijsbegeerte
Nautische Wetenschappen
/
Ontwerpwetenschappen
Rechten
Sociale Wetenschappen
Lid van Bureau ADS voor Sociale en Humane Wetenschappen
Toegepaste Ingenieurswetenschappen
Lid van Bureau ADS voor Toegepaste en Exacte Wetenschappen
Wetenschappen