Doctorandi-vertegenwoordigers van de Raad en het Bureau

De doctorandi worden in de academische bestuurs- en beleidsorganen vertegenwoordigd door leden aangesteld via VABAP (Vereniging voor het Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel). Als je een idee hebt dat de ondersteuning van jouw collega-doctorandi aan de Universiteit Antwerpen kan verbeteren of als je een vraag hebt over het doctorandi-beleid, dan zijn zij je eerste aanspreekpunt. Deze vertegenwoordigers zetelen in de facultaire doctoraatscommissies (FDC) en in de Raad van de Antwerp Doctoral School (rADS). Enkelen onder hen zijn ook vertegenwoordiger van een wetenschapsgebied binnen het Bureau van de Antwerp Doctoral School (bADS), dat intensief de vergaderingen van de rADS voorbereidt.