Dankzij een tijdige en vlotte opvolging van de administratieve vereisten in je doctoraatsproces kan je ervoor zorgen dat je diploma snel beschikbaar is na je succesvolle publieke verdediging. 

Heb je interesse om als postdoctoraal onderzoeker aan de slag te gaan bij UAntwerpen? Check dan zeker de website voor postdocs.

Postdoctorale onderzoekers kunnen bij het Talent Center terecht voor carrière-advies (ook voor doctorandi), training en netwerking.

1. Afgifte diploma

Indien aan volgende voorwaarden is voldaan, zal je diplomadossier snel na je succesvolle verdediging beschikbaar zijn:

  • je hebt je doctoraatsopleiding tijdig afgesloten;
  • je hebt je publieke verdediging minstens 3 weken op voorhand aangekondigd en hebt alle nodige informatie bezorgd (zie Voorbereiding van de verdediging, stap 6);
  • je hebt de finale versie van je proefschrift tijdig bezorgd aan de Bibliotheek van UAntwerpen, zowel op papier als digitaal;
  • je hebt je studiegeld betaald (indien van toepassing).

Als je niet aan alle voorwaarden voldaan hebt, of in het geval van een dubbeldoctoraat, zal het samenstellen van je diplomadossier meer tijd in beslag nemen.

Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van zodra je doctoraatsdiploma klaar is. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Tine Leonard.

Het diplomadossier omvat:

  • diploma;
  • diplomasupplement;
  • algemene toelichting (informatie over het Vlaamse hogeronderwijssysteem);
  • getuigschrift van de doctoraatsopleiding (tenzij je een vrijstelling had);
  • supplement bij het getuigschrift van de doctoraatsopleiding (dit wordt door de Antwerp Doctoral School opgemaakt - tenzij je een vrijstelling had).

Meer informatie over het diploma vind je hier.

2. Talent Center voor jonge onderzoekers

Talent Center: nurturing the pipeline of current and future talent

De Universiteit Antwerpen is een betrokken werkgever voor iedereen die aan de universiteit werkt, zowel voor lange als kort(er)e termijn. Vanuit een visie van motiverend personeelsbeleid zet de universiteit in op duurzame groei en lifelong employability van haar werknemers. Deze missie vormt de basis van het Talent Center (Departement Personeel & Organisatie): we willen jonge onderzoekers aanmoedigen en ondersteunen om (pro-)actief hun loopbaan vorm te geven. Daartoe organiseert het Talent Center loopbaanbegeleiding, opleidingen en netwerkactiviteiten die speciaal op maat zijn gemaakt voor jonge onderzoekers. 

Meer informatie vind je op de website van het Talent Center.

Contact

Talent Center
Campus Middelheim - gebouw C
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
talentcenter@uantwerpen.be

Career coach academic staff
Lotte.DeLeeuw@uantwerpen.be
Nele.Goiris@uantwerpen.be
Training Officer
Lien.Smets@uantwerpen.be


3. Vacatures voor na je doctoraat