Fase 5: na de verdediging

Na de verdediging wordt het diplomadossier opgemaakt en bezorgd. Postdoctorale onderzoekers kunnen bij het Talent Center terecht voor carrière-advies, training en netwerking.

1. Afgifte diploma

Na je verdediging zal je diplomadossier samengesteld worden.

Dit dossier omvat:

  • Diploma;
  • Diplomasupplement;
  • Algemene toelichting (informatie over het Vlaamse hogeronderwijssysteem);
  • Getuigschrift van de doctoraatsopleiding (tenzij je een vrijstelling had);
  • Supplement bij het getuigschrift van de doctoraatsopleiding (dit supplement wordt door de Antwerp Doctoral School opgemaakt).

Het samenstellen van je diplomadossier zal enige tijd in beslag nemen, het wordt niet onmiddellijk na de verdediging overhandigd. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Tine Leonard.

Voorlopig getuigschrift

In afwachting van het officiële diploma kan je via het opleidingssecretariaat van je faculteit/instituut een voorlopig getuigschrift bekomen dat gebruikt kan worden om te solliciteren of in te schrijven aan een andere onderwijsinstelling.

Duplicaat doctoraatsdiploma

Het is mogelijk om een duplicaat van je doctoraatsdiploma te ontvangen. Dit is echter nooit het authentieke dossier, dus maak zeker een scan van je origineel doctoraatsdiploma en hou eventueel ook enkele extra kopieën bij!

Vertaling doctoraatsdiploma

Als je een vertaling van je doctoraatsdiploma nodig hebt, vind je alle informatie op de website van de diplomadienst.

2. Talent Center voor jonge onderzoekers

Talent Center: nurturing the pipeline of current and future talent

De Universiteit Antwerpen is een betrokken werkgever voor iedereen die aan de universiteit werkt, zowel voor lange als kort(ere) termijn. Vanuit een visie van motiverend personeelsbeleid zet de universiteit in op duurzame groei en lifelong employability van haar werknemers. Deze missie vormt de basis van het Talent Center (Departement Personeel & Organisatie): we willen jonge onderzoekers aanmoedigen en ondersteunen om (pro-)actief hun loopbaan vorm te geven. Daartoe organiseert het Talent Center loopbaanbegeleiding, opleidingen en netwerkactiviteiten die speciaal op maat zijn gemaakt voor jonge onderzoekers. 

Meer informatie vind je op de website van het Talent Center.

Contact

Talent Center
Campus Middelheim - gebouw C
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
talentcenter@uantwerpen.be

Career coach academic staff
Lotte.DeLeeuw@uantwerpen.be
Nele.Goiris@uantwerpen.be
Training Officer
Lien.Smets@uantwerpen.be

 

3. Vacatures postdoctorale onderzoekers