Verloop van het project

Een eerste kennismaking vond plaats op vrijdag 17 februari 2017. Linguapolis en het Team Gelijke Kansen en Diversiteit (Departement Universiteit & Samenleving) van de UAntwerpen brachten de beide studentengroepen samen.

Een twintigtal Nederlandstalige studenten was paraat om taalmaat te worden.

Ze komen uit verschillende opleidingen; niet enkel de taalstudies, maar ook de wetenschappelijke opleidingen zijn goed vertegenwoordigd. Eerst kregen ze een korte introductie over het taaljaar Nederlands, het studieprogramma en het profiel van de 50 taaljaarstudenten. Er volgden ook enkele praktische tips over hoe je communiceert met een anderstalige die Nederlands leert:

  • Wat is er moeilijk in het Nederlands?
  • Wanneer en hoe geef je feedback?
  • Denk aan de gouden regel: toon interesse en wees geduldig.

Vervolgens getuigde masterstudente Nederlands Eline De Decker over haar stage bij Linguapolis: zij begeleidt al sinds het najaar enkele taaljaarstudenten en observeert, documenteert en onderzoekt hun taalleerproces. Als taalmaat avant la lettre wees ze de andere studenten de weg: toon initiatief en neem de taaljaarstudenten op sleeptouw, pas je spreektempo aan en wees alert voor uitdrukkingen die natuurlijk aanvoelen voor een Nederlandstalige maar die een compleet raadsel zijn voor een anderstalige. En vooral: geniet van de verrijkende ervaring want de taaljaarstudenten zijn leergierig en dankbaar, je zal zelf ook veel bijleren en op een andere manier naar het Nederlands en naar meertaligheid kijken.

Daarna kwamen de taaljaarstudenten erbij voor een speeddate: in duo’s of trio’s stelden ze zich voor aan de Nederlandstalige studenten. Na enkele minuten wisselden de gesprekspartners tot iedereen met elkaar had kennis gemaakt. Tijdens deze korte gesprekjes werden de eerste gezamenlijke interesses ontdekt en groeiden er al plannen. Wie wil samen lunchen, wie gaat er mee op uitstap, zijn er hobbykoks in de zaal, gaat er iemand mee sporten? 

Vanaf februari 2017 worden de taalteams samengesteld op basis van interesse en beschikbaarheid. Ze treffen elkaar minstens vijf keer tussen nu en begin mei 2017. Tenslotte volgt nog een afsluitend evenement, waarop alle studenten welkom zijn.

Zo krijgt het project Taalmaat stilaan vorm: Nederlandstalige studenten worden taalbuddy en stellen activiteiten voor, op maat van hun anderstalige kameraden die volgend jaar de stap zetten naar Nederlandstalig hoger onderwijs. Ze doen dit volledig vrijwillig en zonder enige vergoeding. In ruil leren ze bij over andere culturen, talen en landen, en ontdekken ze hoe de taaljaarstudenten naar Vlaanderen kijken. Op hun beurt oefenen de taaljaarstudenten Nederlands in informele momenten en leren ze bij over het studentenleven in Antwerpen. Een mooi voorbeeld van wederkerig engagement!


Meer informatie: