Voortzetting en bijsturing

Voortzetting en bijsturing

Een goede timing vastleggen voor project Taalmaat is een echte evenwichtsoefening. Elk werkingsjaar sturen we die timing bij. Daarbij houden we enerzijds rekening met de agenda’s van beide doelgroepen (de taaljaarstudenten én de taalmaten). Anderzijds proberen we een zo ruim mogelijke periode te creëren waarbinnen de deelnemers kunnen afspreken. Hieronder vind je een overzicht van de aanpassingen overheen drie projectjaren.


Een volledige beschrijving en het verloop van project Taalmaat vind je terug in het Draaiboek Taalmaat, oefenkansen Nederlands door studenten voor studenten.

 

Taalmaat op Inspiratieparcours Nederlands oefenen

Tijdens het Inspiratieparcours Nederlands oefenen van 9 oktober 2018 werd Taalmaat voorgesteld tijdens een workshop over de aanpak en de organisatie van het project.