Voortzetting & bijsturing

Dankzij de financiële steun van het Agentschap Integratie & Inburgering werd Taalmaat in 2017-2018 verdergezet. Deze financiële ondersteuning maakte het mogelijk een vaste medewerker aan te stellen als projectcoördinator, het project te professionaliseren en verder uit te bouwen.

Op basis van de evaluatie van het project en feedback van deelnemende studenten na de pilootfase 2016-2017, werd het project in het academiejaar 2017-2018 bijgestuurd en geoptimaliseerd:

  • Project Taalmaat ging in 2017-2018 vroeger van start, namelijk op 1 december in plaats van half februari.
  • De ankermomenten (groepsmomenten voor alle deelnemers) kregen in 2017-2018 een concrete invulling.
  • Eén van de ex-taaljaarstudenten die in 2016-2017 deelnam aan taalmaat en vanaf 2017-2018 aan de UAntwerpen studeert, werd aangesteld als jobstudente. Dit zorgde mee voor de continuïteit van het project omdat zij vertrouwd is met Taalmaat en zowel kan meedenken vanuit het perspectief van de taaljaarstudenten als vanuit het perspectief van de reguliere UAntwerpen-studenten.
  • Ten slotte werd er een werkgroep samengesteld die drie keer samenkwam gedurende de loop van het project om input te geven en het project bij te sturen.


Meer informatie: