Wat bindt ons met anderen?

Cultuur is wat ons bindt met anderen: taal, nationaliteit, godsdienst, politieke voorkeur of de manier waarop wij met elkaar omgaan. Cultuur is daarom een ruim begrip waarin in ieder geval identiteit, omgangsvormen en gemeenschappelijke ideeën en codes een grote rol spelen. Die gemeenschappelijke kenmerken zijn ooit gegroeid, maar - en dat maakt het spannend - ook constant aan verandering onderhevig. De transitie van het bestaande naar het nieuwe is samengevat onder de noemer 'traditie en vernieuwing', en staat centraal in de bacheloropleiding algemene cultuurwetenschappen.

Het accent ligt op de Moderne tijd in West-Europa, de periode waarin onze cultuur haar vorm kreeg, maar ook vroegere en 'vreemde' cultuurelementen en de absorptie ervan komen tot uiting. Daarnaast komen cultuurhistorie, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie aan bod. De opleiding geeft je een schat aan kennis over culturele uitingen als taal, symbolen, beelden, gebouwen, afbeeldingen, toneel en muziek. Het bachelordiploma geeft toelating tot de masteropleiding Kunst- en cultuurwetenschappen.

De volledige opleidingsschema's kan je raadplegen op de website van de Open Universiteit Nederland, volg de onderstaande links voor gedetailleerde informatie.

In de studiegids cultuurwetenschappen (pdf - 2.99 Mb) vind je meer informatie i.v.m. de opleiding, de kosten, de tentaminering, de opbouw van de opleiding...