Master Onderwijswetenschappen

Leren is van iedereen, van alle leeftijden en overal

De nadruk wordt steeds minder gelegd op de overdracht van theoretische informatie en kennis door een docent aan leerlingen, en steeds meer op datgene dat de leerling zelf kan doen om zijn of haar eigen doelen te bereiken. Er ontwikkelt zich een heel nieuwe wijze van onderwijs aanbieden, en van ondersteuning van lerenden, waarin ook de rollen en taken van de docent en de leerling een nieuwe invulling krijgen.

Deze masteropleiding biedt je de gelegenheid om in dit proces een rol van betekenis te kunnen spelen. Dat doen we door je aan de ene kant bronnen en leermiddelen aan te bieden, en je daarnaast te ondersteunen met het zoeken en kiezen van bronnen die voor jouw eigen situatie relevant zijn, en het maken van analyses en ontwerpen van en voor die eigen situatie. In de opleiding ervaar je het actief leren aan den lijve. Je wordt dus ook ervaringsdeskundige.

Meer informatie 

Meer informatie over de opleiding vind je op de faculteitswebsite van onderwijswetenschappen.

In de studiegids onderwijswetenschappen (pdf - 5.32 Mb) vind je meer informatie i.v.m. de opleiding, de kosten, de tentaminering, de opbouw van de opleiding...