Wat bezielt de mens eigenlijk?

Waarom gedragen mensen zich zoals zij doen? Zijn verschillen in intelligentie en persoonlijkheid erfelijk of bepaald door de omgeving? Wat is de samenhang tussen gedrag, gedachten en gevoelens? Hoe beïnvloeden mensen elkaar? Hoe ontwikkelt de mens zich van baby tot volwassene? Is leiding geven een kunst of een kunde? Bij 25 procent van de bevolking ontstaan psychische problemen op het werk. Hoe komt dat en hoe kan men deze stress te lijf gaan? Waarom houden veel mensen er minder gezonde leefgewoonten op na?

De psychologie probeert een antwoord te geven op vragen die dicht bij ons liggen: de antwoorden leren ons iets over anderen, maar ook over onszelf.

Psychologen zijn als preventiedeskundige werkzaam of houden zich bezig met individuele hulpverlening, advisering en voorlichting en met het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma's voor mensen met psychosociale problemen. Psychologen zijn ook betrokken bij personeelsselectie en beoordeling, functiewaardering, taakanalyse, arbeidsbelasting, bedrijfsveiligheid, en gezondheid op het werk.

Bezoek de faculteitswebsite: www.ou.nl/psychologie.

In de studiegidsen psychologie 2023-2024 vind je meer informatie i.v.m. de opleiding, de kosten, de tentaminering, de opbouw van de opleiding...

De masteropleiding kent vijf varianten:

  • In de variant Arbeids- en organisatiepsychologie bestudeer je het gedrag en welzijn van mensen in relatie tot werk. Er wordt gekeken op verschillende niveaus: het individu, het werk, de organisatie en de sociale omgeving. 
  • In de variant Gezondheidspsychologie bestudeer je hoe gedrag van mensen samenhangt met gezondheid en ziekte en hoe mensen komen tot gezond en ongezond gedrag. De studie richt zich op gedrag dat de gezondheid in gunstige of ongunstige zin kan beïnvloeden. Je leert hoe je mensen kunt stimuleren gezonder te leven, en hoe je patiënten het beste kunt begeleiden in het optimaal leren omgaan met alle aspecten van hun ziekte.

  • In de variant Klinische psychologie komen de grote vernieuwingen in de moderne praktijk van de psychodiagnostiek en de behandeling (o.a. E-Mental Health) van psychische stoornissen bij volwassenen en bij kinderen en adolescenten uitgebreid aan bod. Met de wetenschappelijke innovatie en de sterke nadruk op het aanleren van klinische vaardigheden wordt een stevige basis gelegd voor de postuniversitaire beroepsopleidingen voor psychologen.

  • In de variant Levenslooppsychologie kijk je naar de menselijke ontwikkelingspatronen gedurende de hele levensloop. Je wordt opgeleid tot een deskundig psycholoog die mensen in verschillende levensfasen optimaal kan begeleiden. Geïnspireerd door de positieve psychologie ligt de nadruk hierbij op zelfontplooiing.

  • In de variant Klinische kinder- en jeugdpsychologie (KKJ) krijg je zicht op de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk bij de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren die psychische problemen ontwikkelen. Je leert om naar de problematiek te kijken als het resultaat van de interactie tussen het kind en biologische, psychologische en sociale factoren in de omgeving.

Denk je erover om de studie Psychologie te starten? Lees dan de 15 dingen die belangrijk zijn voor Vlaamse studenten in het handige overzicht.