Milieu-natuurwetenschappen

Omdat duurzaamheid een must is 

We produceren op grote schaal om onze behoeften te bevredigen. Daarbij verbruiken wij energie en grondstoffen, maar voorraden zijn niet onuitputtelijk. Bovendien ontwikkelen we producten en zetten productieprocessen in gang die soms sterk afwijken van natuurlijke processen, waardoor niet-gewenste bijproducten ontstaan die in het milieu terechtkomen. Soms kan de levende natuur die producten weer opnemen en afbreken, maar vaak ook niet.

Leidraad bij de bachelor- en masteropleiding milieu-natuurwetenschappen is dat we kritisch naar onze relatie met de omringende wereld kijken, schoner produceren en zuiniger omgaan met energie en grondstoffen door ze opnieuw te gebruiken. Kenmerkend is het oplossingsgericht denken met het oog op huidige en toekomstige milieuproblemen.

Er zijn drie accentgebieden waaruit gekozen kan worden: beleid, gezondheid en natuurwetenschappen. 

De volledige opleidingsschema's kan je raadplegen op de website van de Open Universiteit Nederland, volg de onderstaande links voor gedetailleerde informatie.

Bezoek de faculteitswebsite: www.ou.nl/milieu.

In de studiegids: bachelor milieu-natuurwetenschappen (pdf - 4.65 Mb) en de studiegids: master environmental sciences (pdf - 3.80 Mb) vind je meer informatie i.v.m. de opleiding, de kosten, de tentaminering, de opbouw van de opleiding...