Anne-Mie Van Kerckhoven en Paul Van Hoeydonck ontvingen op dinsdag 29 maart 2022 het eredoctoraat Algemene Verdiensten voor hun uitzonderlijke rol en prestatie als beeldend kunstenaars in artistiek en cultureel opzicht, met een visionaire reikwijdte die kunst en wetenschap verbindt. 


Promotor: rector Herman Van Goethem
Copromotors: prof. dr. Geert Lernout, de heer Ernest Van Buynder en dr. Johan Pas, hoofd Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (AP Hogeschool)​

Herbekijk hier de livestream

Meer over Paul Van Hoeydonck

Paul Van Hoeydonck (°1925) is een self-made man, een tijd lang als technisch tekenaar werkzaam in de Antwerpse haven, die zich in de jaren vijftig en zestig ontpopt tot een invloedrijk en internationaal gewaardeerd beeldend kunstenaar. 

In zijn plastisch oeuvre zien we de ontwikkeling van een lyrische naar een geometrischea bstractie die zich manifesteerde in schilderijen, tekeningen en reliëfs. Door de grenzen van het doek en van hetcoloriet op te zoeken (in zijn reeks ‘wit op wit’ werken van de late jaren vijftig) lag Van Hoeydonck mee aan de basis van de internationale Nul-, Zero en Nouvelle Tendancebewegingen. 

In 1958 is hij mede-oprichter van de kunstenaarsgroep G58/Hessenhuis die tot 1962 via tentoonstellingen, debatten, concerten en publicaties de hedendaagse kunst in en buiten Antwerpen een boost gaf. Legendarisch is onder meer de Vision in Motiontentoonstelling van 1959 die de internationale Zerobeweging lanceerde en waaraan Van Hoeydonck als organisator en kunstenaar meewerkte. 

In de jaren zestig sluit Van Hoeydonck zich aan bij nieuwe figuratieve ontwikkelingen als het Nouveau Réalisme en creëert hij daar een eigen variant van, de Space Art. In de context daarvan krijgt Van Hoeydonck de gelegenheid een kunstwerk voor de maan te realiseren, dat uiteindelijk tijdens de missie van Apollo 15 in 1971 als ‘Fallen Astronaut’ op de maan terecht zou komen. 

Tot nu toe is het het enige kunstwerk buiten de aardse atmosfeer. Er werden diverse publicaties en documentaire films aan dit en andere aspecten van zijn werk gewijd. Tot op vandaag is Van Hoeydonck, die een indrukwekkend internationaaltentoonstellingspalmares kan voorleggen, artistiek actief. Een uitgebreid overzicht van zijn werk was van augustus tot oktober 2021 te zien bij Campo & Campo in Berchem.

Meer over Anne-Mie Van Kerckhoven

Anne-Mie Van Kerckhoven (°1951) studeerde grafische vormgeving aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. Al snel evolueerde zij naar een autonome artistieke praktijk waarin het tekenen en het schrijven een constante zouden vormen. Zich degelijk bewust van de precaire positie van vrouwelijke kunstenaars ontpopt zij zich tot een kritische en creatieve stem in het debat rond vrouwen en kunst. Daarnaast legt zij tot op vandaag een grote belangstelling aan de dag voor de wetenschap en technologie en de impact daarvan op kunst en maatschappij. 

Als beeldend kunstenaar gaat zij grondig en onderzoeksmatig te werk en betrekt zij nieuwe inzichten uit wetenschap (zoals AI) en technologie (zoals digitalisering) op haar werk. In de jaren zeventig werkte zij onder meer nauw samen met Luc Steels (AI-lab van de VUB), toen verbonden aan de UIA. Van Kerckhoven gaf daarnaast haar eigen kunstenaarspublicaties uit, zoals Public Annemy, waarin ze op eenradicale en eigenzinnige wijze uiting gaf aan haar engagement en belangstellingssferen. 

In 1981 richtte zij samenmet de performancekunstenaar en haar levenspartner Danny Devos het kunstenaarsplatform Club Moral op, gevestigd in Borgerhout. Daar organiseerde het duo jarenlang concerten, performances en tentoonstellingen enpubliceerden zij het radicale en innovatie kunstenaarsstijdschrift Force Mental. Het duo Club Moral gaf ook muziekperformances. 

Het werk van Anne-Mie Van Kerckhoven (in kunstmiddens bekend als AMVK) iso ndertussen op uiteenlopende plaatsen getoond in België en in het buitenland. Dit eigenzinnige en indrukwekkende parcours werd enkele jaren geleden bekroond met een uitgebreide retrospectievetentoonstelling in het M HKA en in het Museum Fridericianum in Kassel. Daarnaast zet deze kunstenares zich in voor jonge kunstenaars, onder meer door haar lesopdrachten en haar lidmaatschap van jury’s.